Centrum transferu poznatků a technologií OU v Ostravě

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000627
Řešitel: Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 17 830 487,40 Kč
Dotace poskytnutá EU: 15 155 914,29 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 1 783 048,74 Kč
Vlastní zdroje OU: 891 524,37 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2017
Datum ukončení realizace projektu: 30. června 2021
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

strategický garant projektu: doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
projektový manažer: Ing. Irena Pavlová
finanční manažer: Ing. Iva Fajkisová

Popis projektu:

Záměrem Ostravské univerzity je vybudování komplexního systému podpory a řízení nakládání s duševním vlastnictvím s důrazem na komercializaci poznatků a vědeckých výsledků v aplikované sféře. Realizace projektu přináší jedinečnou příležitost k naplnění strategického cíle Ostravské univerzity prostřednictvím iniciace spolupráce s aplikovanou sférou na základě reflektování požadavků a maximalizace společenského užitku ze znalostí generovaných v akademickém prostředí.

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu je vytvoření systému pro podporu nakládání s duševním vlastnictvím na OU v Ostravě a rozvoj potenciálu univerzity v oblasti spolupráce s aplikovanou sférou. Cíl bude naplněn prostřednictvím dvou projektových pilířů:

  • Specifické vzdělávání pracovníků OU v oblasti transferu poznatků a technologií;
  • Podpora spolupráce s aplikovanou sférou.

Aktivity projektu:

KA 1 - Systém podpory pro nakládání s duševním vlastnictvím na OU
KA 2 - Vzdělávací aktivity pracovníků transferu technologií
KA 3 - Propagace problematiky TT směrem k akademickým a VaV pracovníkům, vzdělávání akademických a VaV pracovníků
KA 4 - Diseminace aktivit směrem k aplikované sféře a iniciace spolupráce
KA 5 - Řízení projektu

Logo


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 08. 2021