Zateplení budovy Dvořákova 138

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logolink

Základní informace o projektu

Předmětem podpory je realizace úspor energie. Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, ochlazované stěny na půdě, výměně výplní otvorů, zateplení stropů pod půdou a podlah suterénu o výměře 2 180,00 m2, čímž by mělo dojít ke snížení spotřeby energie o cca 23 GJ/rok a snížení emisí CO2 o cca 260 t/rok.

Registrační číslo

CZ.1.02/3.2.00/09.04943

Evidenční číslo

EDS/SMVS 115D222001087

Řešitel

Ostravská univerzita v Ostravě

Harmonogram projektu

2009 - přípravné projektové práce,
2010 – vlastní stavební realizace,
2011 – předpoklad vyúčtování dotace.

Finanční dotace projektu

Objem projektu 8,1 mil. Kč. Výše podpory 2,2 mil. Kč (FS 2,1 mil. Kč a SFŽP 0,1 mil. Kč).

Poskytovatel

Projekt je financovány z fondů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí (Fondu soudružnosti) z prostředků Státního rozpočtu životního prostředí (SFŽP) a za spoluúčasti Ostravské univerzity v Ostravě.

Odkazy


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022