Projekt Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TUO: InterDV

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logolink

Základní informace o projektu

Název projektu:

  • Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TUO: InterDV

Registrační číslo projektu:

  • CZ.1.07/2.2.00/15.0132

Žadatel:

Partner:

Finanční dotace:

  • 13.086.255,36 Kč

Termíny:

  • Datum zahájení projektu: 1. října 2010
  • Datum ukončení projektu: 28. února 2013

Obsah projektu:

Projektem bude nastaveno prostředí pro další vzdělávání akademických a ostatních pracovníků VŠ (těch, kteří přicházejí do kontaktu se studenty a zajišťují aktivity a výstupy podporující výuku, vědu a výzkum na VŠ) v anglickém jazyce.

Bude realizováno vzdělávání, které podpoří rozvoj kompetencí v cizích jazycích a bude zaměřeno na:

  • obecnou komunikaci v jazyce anglickém,
  • technickou angličtinu,
  • odbornou podporu přípravy cizojazyčných opor a přednášek, výstupem budou inovované učební opory pro výuku studentů v angličtině.

Aktivity projektu povedou k tomu, aby byly splněny předpoklady pro zkvalitnění a rozšíření výuky v cizích jazycích, a tím byly podpořeny klíčové kompetence zaměstnanců i studentů VŠB-TUO a jejich uplatnitelnost na evropském trhu práce.

Cílovými skupinami projektu jsou akademičtí a ostatní pracovníci VŠ a následně také studenti VŠ.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022