Využití metod umělé inteligence pro automatizovanou analýzu medicínských obrazů

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026654

Základní informace o projektu:

Příjemce dotace: TESCO SW, a.s.
Partner projektu: Ostravská univerzita, Lékařská fakulta

Období realizace: 1. července 2021 – 31. května 2023

Anotace:

Cílem projektu je aplikace metod umělé inteligence (tzv. hlubokého učení) pro automatickou detekci a vyhodnocení vybraných oblastí mozku na snímcích magnetické rezonance (MRI) mozku, výpočetní tomografie (CT) mozku a transkraniální sonografie. V rámci projektu bude navržen způsob použití neuronových sítí pro ohraničení vybraných mozkových struktur, následnou obrazovou analýzu a vyhodnocení míry intenzity/denzity/echogenity dané struktury. Výstupy budou následně porovnány s vizuálním hodnocením odborníka, popřípadě histologickými nálezy. Pokud budou výsledky srovnatelné s hodnocením odborníka z praxe, mohou radiologové použít tyto metody jako podpůrný nástroj pro časnou diagnostiku a sledování progrese neurodegenerativních onemocnění.

Projekt je rozdělen do dvou etap:

1. etapa – návrh koncepce projekčně-analytického řešení
2. etapa – realizace vývojové etapy, testování a pilotní ověření

Celkové plánované výdaje projektu jsou ve výši 23.922.674 Kč, výše podpory činí 63,90 %, tj. 15.287.603,- Kč.
Celkové plánované výdaje OU jsou ve výši 9.503.617, výše podpory činí 85 %, tj. 8.078.074 Kč.logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 12. 2021