Podpora rozvoje studijního prostředí na OU

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534
Řešitel: Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 96 821 325,17Kč
Dotace poskytnutá EU: 82 298 126,39 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 9 682 132,52Kč
Vlastní zdroje OU: 4 841 066,26 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. ledna 2017
Datum ukončení realizace projektu: 30. červen 2019

Poskytovatel:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Výkonný a finanční manažer: Bc. Michaela Palová
Administrativa projektu: Bc. Adriana Wasik Máchová

Popis projektu:

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání na OU prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení v prostorách pro výuku a samostudium (posluchárny, odborné učebny a laboratoře, jazykové a počítačové učebny, univerzitní knihovna, fakultní studovny a prostory pro samostudium, přístrojové vybavení, pomůcky pro vzdělávací činnost, Wi-Fi pokrytí, elektronické informační zdroje). Infrastruktura bude využívána napříč studijními obory s přímou vazbou na výuku a přímým dopadem na studenty.

Aktivity projektu:

V projektu budou realizovány následující aktivity:

 1. aktivita Řízení projektu (v projektu označena jako KA1)
 2. aktivita Zkvalitnění studijního prostředí na Přírodovědecké fakultě OU (v projektu označena jako KA2)
 3. aktivita Zkvalitnění studijního prostředí na Pedagogické fakultě OU (v projektu označena jako KA3)
 4. aktivita Zkvalitnění studijního prostředí na Lékařské fakultě OU (v projektu označena jako KA4)
 5. aktivita Zkvalitnění studijního prostředí na Fakultě sociálních studií OU (v projektu označena jako KA5)
 6. aktivita Zkvalitnění studijního prostředí na Fakultě umění OU (v projektu označena jako KA6)
 7. aktivita Zkvalitnění studijního prostředí Univerzitní knihovny (v projektu označena jako KA7)
 8. aktivita Zkvalitnění studijního prostředí – Wi-Fi připojení (v projektu označena jako KA8)
 9. aktivita Informační zdroje pro výuku (v projektu označena jako KA9)

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání na Ostravské univerzitě prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení. Toto vybavení bude využíváno napříč studijními obory s přímou vazbou na výuku a přímým dopadem na studenty.

Díky projektu dojde k naplnění následujících dílčích cílů:

 • Modernizace a doplnění vybavení v prostorách používaných pro výuku a samostudium (posluchárny, odborné učebny a laboratoře, jazykové a počítačové učebny, univerzitní knihovna, fakultní studovny a prostory pro samostudium, přístrojové vybavení, pomůcky pro vzdělávací činnost, Wi-Fi pokrytí).
 • - Pořízení elektronických informačních zdrojů, které slouží pro výuku a jsou určeny pro studenty.

Cílem projektu je posílit již realizované intervence z ESF (a ERDF) a tak dosáhnout multiplikačního efektu pomocí podpory rozvoje vybavení prostor sdíleně využívaných studenty profitujícími z již realizovaných aktivit. Projekt navazuje na velký celouniverzitní projekt OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002436 Jsme Ostravská = moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium, který se bude řešit až do roku 2022 a na projekty předchozího programového období OPVK.

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 04. 2018