Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
součásti názvu
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
fakult FSS  |  FU  |  FF  |  LF  |  PdF  |  PřF
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc.- bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium
2019 - nově akreditované studijní programy Fakulty umění


vše | pouze jednooborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia | pouze sdružená a víceoborová studia k přípravě učitelů

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Analytical Chemistry of Heterogeneous Systems [?]doktorské4 rokyprezenční
Analytická chemie heterogenních systémů [CZ]doktorské4 rokykombinované
Analytická chemie heterogenních systémů [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Analytická chemie pevné fáze [CZ]navazující2 rokyprezenční
Andragogika [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Anglická filologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Anglická filologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Anglická filologie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Anglická filologie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Anglická filologie - Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Anglická filologie - Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Anglická filologie - Angličtina pro překlad [CZ]navazující2 rokyprezenční
Animovaná tvorba [?]bakalářské3 rokyprezenční
Aplikovaná informatika [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Aplikovaná informatika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Aplikovaná informatika [CZ]bakalářské3 rokydistanční
Aplikovaná informatika [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Aplikovaná informatika [CZ]doktorské4 rokykombinované
Biofyzika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Biofyzika [CZ]navazující2 rokyprezenční
Biofyzika [CZ]doktorské4 rokykombinované
Biofyzika [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Biologie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Biologie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu [CZ]navazující2 rokyprezenční
Cembalo [?]bakalářské3 rokyprezenční
Cembalo [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Cembalo [CZ]navazující2 rokyprezenční
Cembalo [?]navazující2 rokyprezenční
Český jazyk [CZ]doktorské4 rokykombinované
Český jazyk [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Český jazyk a literatura [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Český jazyk a literatura [CZ]navazující2 rokyprezenční
Čeština pro cizince [CZ]navazující2 rokyprezenční
Dějiny umění [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Dějiny umění [CZ]navazující2 rokyprezenční
Dějiny umění - Monumentika a publicita průmyslového dědictví [CZ]navazující2 rokyprezenční
Dějiny umění - Památková péče se zaměřením na technické památky [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Didaktika českého jazyka a literatury [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Didaktika českého jazyka a literatury [CZ]doktorské4 rokykombinované
Didaktika dějepisu [CZ]doktorské4 rokykombinované
Didaktika dějepisu [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Digitální grafika ve virtuálním prostředí DD [?]navazující2 rokyprezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]navazující2 rokyprezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvoj [CZ]doktorské4 rokykombinované
English Philology [AN]bakalářské3 rokyprezenční
English Philology [AN]navazující2 rokyprezenční
English Philology [AN]doktorské4 rokykombinované
English Philology [AN]doktorské4 rokyprezenční
Environmentální geografie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Environmentální geografie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Ergoterapie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Experimentální biologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Experimentální biologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Fagot [?]bakalářské3 rokyprezenční
Fagot [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Fagot [?]navazující2 rokyprezenční
Fagot [CZ]navazující2 rokyprezenční
Filozofická studia [CZ]navazující2 rokyprezenční
Filozofie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Filozofie [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Filozofie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Filozofie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Filozofie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Flétna [?]bakalářské3 rokyprezenční
Flétna [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Flétna [CZ]navazující2 rokyprezenční
Flétna [?]navazující2 rokyprezenční
Fotografie [?]bakalářské3 rokyprezenční
Fotografie [?]navazující2 rokyprezenční
Francouzská filologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Francouzská filologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Francouzská filologie - Francouzština pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Francouzská filologie - Francouzština pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Francouzská filologie - Francouzština pro překlad [CZ]navazující2 rokyprezenční
Fuzzy matematika [CZ]navazující2 rokyprezenční
Fyzická geografie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Fyzická geografie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Fyzická geografie a geoekologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Fyzická geografie a geoekologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Fyzika nanostruktur [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Fyzika nanostruktur [CZ]navazující2 rokyprezenční
Fyzioterapie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Fyzioterapie [CZ]navazující2 rokyprezenční
General Medicine [AN]magisterské6 letprezenční
Grafika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Grafika [?]bakalářské3 rokyprezenční
Grafika [CZ]navazující2 rokyprezenční
Grafika [?]navazující2 rokyprezenční
Historické vědy [CZ]doktorské4 rokykombinované
Historické vědy [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Historie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Historie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Historie - Hospodářské a sociální dějiny [CZ]navazující2 rokyprezenční
Historie - Kulturní dějiny [CZ]navazující2 rokyprezenční
Hoboj [?]bakalářské3 rokyprezenční
Hoboj [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Hoboj [CZ]navazující2 rokyprezenční
Hoboj [?]navazující2 rokyprezenční
Housle [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Housle [?]bakalářské3 rokyprezenční
Housle [CZ]navazující2 rokyprezenční
Housle [?]navazující2 rokyprezenční
Hudební teorie a pedagogika [CZ]doktorské3 rokykombinované
Hudební teorie a pedagogika [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Chemie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Chirurgické obory [CZ]doktorské4 rokykombinované
Chirurgické obory [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání [CZ]doktorské3 rokykombinované
Informační systémy [CZ]navazující2 rokyprezenční
Informační systémy [CZ]navazující2 rokykombinované
Informační technologie ve vzdělávání [CZ]rigorózní1 rokkombinované
Informatika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Intenzivní péče [CZ]navazující2 rokykombinované
Intermediální umění [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Intermediální umění [CZ]navazující2 rokyprezenční
Interpretace a teorie interpretace [CZ]doktorské3 rokykombinované
Interpretace a teorie interpretace [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika [CZ]doktorské4 rokykombinované
Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Kartografie a geoinformatika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Kartografie a geoinformatika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Kinantropologie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Klarinet [?]bakalářské3 rokyprezenční
Klarinet [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Klarinet [?]navazující2 rokyprezenční
Klarinet [CZ]navazující2 rokyprezenční
Klavír [?]bakalářské3 rokyprezenční
Klavír [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Klavír [?]navazující2 rokyprezenční
Klavír [CZ]navazující2 rokyprezenční
Knižní design [?]bakalářské3 rokyprezenční
Knižní design a animace [?]navazující2 rokyprezenční
Komunitní péče v porodní asistenci [CZ]navazující2 rokykombinované
Komunitní péče v porodní asistenci [CZ]navazující2 rokyprezenční
Koncept - objekt - instalace [?]navazující2 rokyprezenční
Koncept-objekt-instalace [?]bakalářské3 rokyprezenční
Kontrabas [?]bakalářské3 rokyprezenční
Kontrabas [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Kontrabas [?]navazující2 rokyprezenční
Kontrabas [CZ]navazující2 rokyprezenční
Kresba [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Kresba [?]bakalářské3 rokyprezenční
Kresba [CZ]navazující2 rokyprezenční
Kresba [?]navazující2 rokyprezenční
Latinský jazyk a kultura [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Latinský jazyk a kultura středověku [CZ]navazující2 rokyprezenční
Lesní roh [?]bakalářské3 rokyprezenční
Lesní roh [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Lesní roh [?]navazující2 rokyprezenční
Lesní roh [CZ]navazující2 rokyprezenční
Literární věda - teorie a dějiny národních literatur [CZ]doktorské4 rokykombinované
Literární věda - teorie a dějiny národních literatur [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Malba [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Malba [CZ]navazující2 rokyprezenční
Malba I [?]bakalářské3 rokyprezenční
Malba I [?]navazující2 rokyprezenční
Malba II [?]bakalářské3 rokyprezenční
Malba II [?]navazující2 rokyprezenční
Matematika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Matematika [CZ]navazující2 rokyprezenční
Matematika [?]doktorské4 rokyprezenční
Mathematics [AN]bakalářské3 rokyprezenční
Mathematics [AN]navazující2 rokyprezenční
Mathematics [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Modelování v environmentální geografii [CZ]navazující2 rokyprezenční
Německá filologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Německá filologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Německá filologie [CZ]navazující2 rokykombinované
Německá filologie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Německá filologie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Německá filologie - Němčina pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Německá filologie - Němčina pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Německá filologie - Němčina pro překlad [CZ]navazující2 rokyprezenční
Nutriční terapeut [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví [CZ]navazující2 rokyprezenční
Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví [CZ]rigorózní1 rokkombinované
Ochrana a tvorba krajiny [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Ochrana a tvorba krajiny [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Ochrana a tvorba krajiny [CZ]navazující2 rokyprezenční
Ochrana a tvorba krajiny [CZ]navazující2 rokyprezenční
Ochrana veřejného zdraví [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Ošetřovatelská péče v geriatrii [CZ]navazující2 rokykombinované
Ošetřovatelská péče v geriatrii [CZ]navazující2 rokyprezenční
Ošetřovatelská péče v geriatrii [CZ]rigorózní1 rokkombinované
Ošetřovatelská péče v pediatrii [CZ]navazující2 rokykombinované
Ošetřovatelská péče v pediatrii [CZ]navazující2 rokyprezenční
Ošetřovatelská péče v pediatrii [CZ]rigorózní1 rokkombinované
Ošetřovatelství [CZ]doktorské4 rokykombinované
Ošetřovatelství [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Pedagogika předškolního věku [CZ]navazující2 rokykombinované
Physiotherapy [AN]bakalářské3 rokyprezenční
Politická a kulturní geografie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Politická a kulturní geografie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Politická a kulturní geografie [CZ]doktorské4 rokykombinované
Politická a kulturní geografie [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Polská filologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Polská filologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Polská filologie - Polština pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Polská filologie - Polština pro překlad [CZ]navazující2 rokyprezenční
Polský jazyk [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Polský jazyk [CZ]doktorské4 rokykombinované
Porodní asistentka [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Pozoun [?]bakalářské3 rokyprezenční
Pozoun [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Pozoun [CZ]navazující2 rokyprezenční
Pozoun [?]navazující2 rokyprezenční
Psychologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Radiologický asistent [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Rekreologie [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Rekreologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Ruská filologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Ruská filologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Ruská filologie - Ruština pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Ruská filologie - Ruština pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Ruská filologie - Ruština pro překlad [CZ]navazující2 rokyprezenční
Saxofon [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Saxofon [?]bakalářské3 rokyprezenční
Saxofon [?]navazující2 rokyprezenční
Saxofon [CZ]navazující2 rokyprezenční
Sociální pedagogika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Sociální pedagogika [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Sociální pedagogika [CZ]navazující2 rokykombinované
Sociální pedagogika [CZ]navazující2 rokyprezenční
Sociální práce [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Sociální práce [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Sociální práce [CZ]navazující2 rokykombinované
Sociální práce [CZ]navazující2 rokyprezenční
Sociální práce [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Sociální práce [CZ]doktorské4 rokykombinované
Sociální práce [AN]doktorské4 rokykombinované
Sociologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Softwarové systémy [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Sochařství - volná tvorba [?]bakalářské3 rokyprezenční
Sochařství - volná tvorba [?]navazující2 rokyprezenční
Sochařství-volná tvorba [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Sochařství-volná tvorba [CZ]navazující2 rokyprezenční
Speciální pedagogika [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Speciální pedagogika [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Speciální pedagogika [CZ]navazující2 rokyprezenční
Speciální pedagogika [CZ]navazující2 rokykombinované
Speciální pedagogika pro učitele [CZ]navazující2 rokykombinované
Speciální pedagogika pro učitele [CZ]navazující2 rokyprezenční
Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny [CZ]navazující2 rokyprezenční
Systematická biologie a ekologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Španělská filologie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Španělská filologie [CZ]navazující2 rokyprezenční
Španělská filologie - Španělština pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Španělská filologie - Španělština pro odbornou a profesní komunikaci [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Španělská filologie - Španělština pro překlad [CZ]navazující2 rokyprezenční
Teorie a dějiny české literatury [CZ]doktorské4 rokykombinované
Teorie a dějiny české literatury [CZ]doktorské4 rokyprezenční
Trubka [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Trubka [?]bakalářské3 rokyprezenční
Trubka [CZ]navazující2 rokyprezenční
Trubka [?]navazující2 rokyprezenční
Tvůrčí fotografie [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Učitelství odborných předmětů [CZ]navazující2 rokykombinované
Učitelství odborných předmětů [CZ]navazující2 rokykombinované
Učitelství pro 1. stupeň základních škol [CZ]magisterské5 letkombinované
Učitelství pro 1. stupeň základních škol [CZ]magisterské5 letprezenční
Učitelství pro 1. stupeň základních škol [CZ]magisterské5 letkombinované
Učitelství pro mateřské školy [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Učitelství pro mateřské školy [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Učitelství pro mateřské školy [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí [CZ]navazující2 rokyprezenční
Video - multimédia - performance [?]navazující2 rokyprezenční
Video- multimédia-performance [?]bakalářské3 rokyprezenční
Viola [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Viola [?]bakalářské3 rokyprezenční
Viola [?]navazující2 rokyprezenční
Viola [CZ]navazující2 rokyprezenční
Violoncello [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Violoncello [?]bakalářské3 rokyprezenční
Violoncello [CZ]navazující2 rokyprezenční
Violoncello [?]navazující2 rokyprezenční
Všeobecná sestra [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Všeobecná sestra [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Všeobecné lékařství [CZ]magisterské6 letprezenční
Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Zdravotně-sociální péče [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Zdravotně-sociální péče a rehabilitace [CZ]navazující2 rokykombinované
Zdravotní laborant [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Zdravotnický záchranář [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Zdravotnický záchranář [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Zpěv [?]bakalářské3 rokyprezenční
Zpěv [CZ]bakalářské3 rokyprezenční
Zpěv [?]navazující2 rokyprezenční
Zpěv [CZ]navazující2 rokyprezenční