Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Softwarové systémy

Studijní program
Aplikovaná informatika
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
23. 04. 2024 - 17. 07. 2024

Studijní program v kostce

Studijní program Aplikovaná informatika se skládá ze dvou specializací: Aplikovaná informatika a Softwarové systémy. Specializace Softwarové systémy se zaměřuje více na přímé uplatnění v praxi, zejména pro vývoj a správu počítačových systémů s důrazem na programovací jazyky a programátorské techniky. Studijní program je zaměřen na vysokou míru uplatnitelnosti absolventů s minimální potřebou dalšího zaškolování v praxi. Budete studovat v učebnách s moderními počítači typu PC nebo Apple. Budete moci využít plně vybavené učebny pro počítačovou grafiku, počítačové sítě, robotiku a chytré domy. V rámci studia mají studenti velké možnosti využívat studentských mobilit v rámci programu Erasmus+ a část svého studia mohou absolvovat na zahraničních univerzitách. Na bakalářský studijní program bezprostředně navazuje studium v magisterském případně i doktorském studijním programu.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Studuj Softwarové systémy

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých "vlogů" vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Jedním z průvodců je Jaroslav Žáček z naší katedry informatiky a počítačů, který s kolegy zkouší výuku IT na Ostravské univerzitě, co nejvíce přiblížit praxi. Jeho milované "Softwarové systémy" jsou pro všechny, kteří chtějí nejlepší přípravu pro praxi. Kromě klasických schopností tak získáte i důležité softskills, bez kterých se ve světě IT už dnes neobejdete.

Co od vás očekáváme?

Snahu dozvědět se něco nového a zkoumat moderní informační technologie. Navíc je nespornou výhodou vlastní zájem o informatiku a počítače.

Co se naučíte?

Jako absolventi studijního programu získáte znalosti a dovednosti v oblasti vedení projektů, programování, vývoje webových aplikací, správy databází, operačních systémů a počítačových sítí, zajištění bezpečnosti v IT, vývoje mobilních aplikací, správy big dat, teoretické informatiky a v mnoha dalších oblastech IT. V rámci studia si rovněž můžete vybrat směr, ve kterém se chcete více specializovat. Vyberte si, co Vás nejvíce baví: počítačové sítě, programování, počítačová grafika, umělá inteligence, mobilní aplikace, chytré domy.

Kde a jak se uplatníte?

IT specialisté stále patří mezi nejžádanější skupinu zaměstnanců. Po úspěšném absolvování studijního programu proto máte velké možnosti uplatnění ve firmách zaměřených na oblast informačních a komunikačních technologií. Uplatnění rovněž můžete najít ve veřejné správě a také všech firmách, které využívají moderní informační a komunikační technologie a potřebují zajistit jejich správu. S mnohými firmami budete mít možnost setkat se již v průběhu studia a navázat s nimi kontakt. Spolupracujeme například s firmami Tieto, CGI, InsideHome, WebValley, Certicon a další. Absolvent studijního programu může najít uplatnění v oblasti programování, vývoje a analýzy aplikací, správy operačních systémů nebo sítí, správy informačních systémů, konzultací v oblasti IT, v oblasti robotiky nebo chytrých domů.

Konkrétní pracovní pozice

Absolvent specializace Softwarové systémy se může v praxi uplatnit jako programátor, pracovník technické podpory, správce databází a informačních systémů, správce počítačových sítí a operačních systémů, systémový integrátor nebo tester.

Přijímací řízení

80
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Podmínky a termíny dodatečného přijímacího řízení jsou uvedeny v dokumentu Informace o dodatečném přijímacím řízení.

Přijímací zkouška se nekoná.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Certifikáty z jazykových škol mimo bodu d) nebudou akceptovány.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Bez přijímací zkoušky.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.