Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Výtvarná umění

Studijní program
Výtvarná umění
Fakulta
Fakulta umění
Typ studia
doktorské
Forma studia
kombinované
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
01. 01. 2024 - 26. 05. 2024

Studijní program v kostce

Doktorský studijní program Výtvarná umění, jako nejvyšší stupeň trojstupňového vzdělávacího systému, poskytuje špičkovou úroveň uměleckého vzdělání v oblasti volné tvorby a uměleckého výzkumu. Hlavním cílem programu je rozvoj autorského tvůrčího potenciálu spojený s prohlubováním schopnosti analyzovat a na základě specializovaných vědomostí odborně reflektovat oborovou problematiku příslušné oblasti umělecké tvorby. Zvláštní důraz je v souladu s aktuálními společenskými potřebami a trendy kladen na mezioborové přesahy, nové tvůrčí strategie a formy umělecké práce a na využívání s nimi spojených technologií.

Co od vás očekáváme?

 • intenzivní zapojení do tvůrčích aktivit v oblasti umění s výzkumným potenciálem
 • odborně reflektovat a efektivně zprostředkovat umělecké a kulturní hodnoty z oblasti výtvarného umění
 • propojovat metody výzkumné práce s uměleckou praxí.

Co se naučíte?

 • vést odbornou diskuzi týkající se vlastního díla i obecně pojímané problematiky spojené s vytvářením a prezentací děl současného výtvarného umění
 • na základě svých praktických zkušeností a teoretických znalostí samostatně formulovat svá tvůrčí východiska a cíle, k nimž Vaše práce směřuje
 • prezentovat svou tvorbu v cizím jazyce a v rámci odborného oborového diskurzu vystupovat v médiích, na tiskových konferencích výstav a přehlídek či formou konferenčního příspěvku.

Kde a jak se uplatníte?

 • v oblasti volného umění jako samostatný tvůrce na domácí i mezinárodní scéně
 • v managementu kulturních organizacích a institucí (řízení, produkce, kurátorská činnost v galeriích a kulturních centrech, realizace projektů)
 • jako tvůrce a výzkumný pracovník v oblasti kreativních průmyslů (grafická a designová studia, studia realizující projekty virtuální a rozšířené reality, herní design)
 • na vedoucích pozicích (artdirector) v oblasti filmové produkce, postprodukce a reklamy (filmová, televizní a animační studia, reklamní studia)
 • jako manažer v oblasti předtiskové přípravy, grafické produkce a digitálních tiskových technologií (tiskárny, digitální tisková centra)
 • v oblasti uměleckého školství na všech úrovních vč. řízení a strategie.

Přijímací řízeníOrganizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.