Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Matematika

Studijní program
Matematika
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
prezenční
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
19. 12. 2023 - 31. 05. 2024

Studijní program v kostce

Doktorský studijní program Matematika má za cíl Vás připravit na vědeckou dráhu. Schopnost samostatného logického uvažování, vědeckého bádání, navrhování pokročilých výzkumných metod a postupů, či rozšiřování současného stavu poznání v matematice je po absolvování tohoto programu samozřejmostí.

V rámci studijního programu se tematicky zaměříte na některou z oblastí, které jsou navázány na hlavní směry výzkumu na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Těmi jsou fuzzy matematika, teorie čísel, matematická fyzika a globální analýza a geometrie. Odborné předměty prohloubí znalosti moderních matematických disciplín, jejich provázanosti a aplikací. Konkrétní odborné zaměření je napojeno na aktivní výzkum řešený školitelem.

Během studia můžete vycestovat na studium nebo stáž na zahraniční univerzitě díky programu Erasmus+, CEEPUS a jiným. Na výběr je z velkého množství univerzit po celé Evropě i mimo ni.

V průběhu studia se můžete zapojit přípravy a organizace různých akcí pořádaných katedrou matematiky i celou univerzitou (Den otevřených dveří, Noc vědců, Vojtěch Jarník International Mathematical Competition, aj.).

Co od vás očekáváme?

Očekáváme magisterské vzdělání v matematice, nebo příbuzném oboru. Zájem o vědeckou práci.

Co se naučíte?

Jako absolventi doktorského studijního programu Matematika získáte obsáhlé a hluboké odborné znalosti v profilových matematických oblastech v takové míře, že budete schopni vědecky pracovat v matematice i jako odborník v týmech řešících vědecké problémy z jiných oblastí, kde je matematika důležitou součástí formulace a řešení problému. Budete schopni nalézat originální řešení, formulovat nové matematické poznatky a komunikovat je na mezinárodním fóru, pracovat v mezinárodním týmu a řešit složité úlohy prostřednictvím vhodné matematické teorie nebo navržením vhodných matematických modelů. Budete schopni samostatně získávat další odborné znalosti a implementovat je, umět samostatně formulovat a prezentovat dosažené výsledky odborné veřejnosti. Schopnost samostatně vystupovat na mezinárodních konferencích, vedení vědeckých seminářů a publikování ve vědeckých časopisech jsou samozřejmostí. Naučíte se podávat a řešit vědecké granty a projekty zaměřené na matematické disciplíny.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi doktorského studijního programu Matematika se uplatníte na vědeckých a pedagogických pozicích na univerzitách, vysokých školách a vědeckých ústavech po celém světě.

Přijímací řízení

5
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.