Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Matematika

Studijní program
Matematika
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
prezenční
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
20. 06. 2022 - 15. 08. 2022

Studijní program v kostce

Doktorský studijní program Matematika má za cíl Vás připravit na vědeckou dráhu. Schopnost samostatného logického uvažování, vědeckého bádání, navrhování pokročilých výzkumných metod a postupů, či rozšiřování současného stavu poznání v matematice je po absolvování tohoto programu samozřejmostí.

V rámci studijního programu se tematicky zaměříte na některou z oblastí, které jsou navázány na hlavní směry výzkumu na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Těmi jsou fuzzy matematika, teorie čísel, matematická fyzika a globální analýza a geometrie. Odborné předměty prohloubí znalosti moderních matematických disciplín, jejich provázanosti a aplikací. Konkrétní odborné zaměření je napojeno na aktivní výzkum řešený školitelem.

Během studia můžete vycestovat na studium nebo stáž na zahraniční univerzitě díky programu Erasmus+, CEEPUS a jiným. Na výběr je z velkého množství univerzit po celé Evropě i mimo ni.

V průběhu studia se můžete zapojit přípravy a organizace různých akcí pořádaných katedrou matematiky i celou univerzitou (Den otevřených dveří, Noc vědců, Vojtěch Jarník International Mathematical Competition, aj.).

Co od vás očekáváme?

Očekáváme magisterské vzdělání v matematice, nebo příbuzném oboru. Zájem o vědeckou práci.

Co se naučíte?

Jako absolventi doktorského studijního programu Matematika získáte obsáhlé a hluboké odborné znalosti v profilových matematických oblastech v takové míře, že budete schopni vědecky pracovat v matematice i jako odborník v týmech řešících vědecké problémy z jiných oblastí, kde je matematika důležitou součástí formulace a řešení problému. Budete schopni nalézat originální řešení, formulovat nové matematické poznatky a komunikovat je na mezinárodním fóru, pracovat v mezinárodním týmu a řešit složité úlohy prostřednictvím vhodné matematické teorie nebo navržením vhodných matematických modelů. Budete schopni samostatně získávat další odborné znalosti a implementovat je, umět samostatně formulovat a prezentovat dosažené výsledky odborné veřejnosti. Schopnost samostatně vystupovat na mezinárodních konferencích, vedení vědeckých seminářů a publikování ve vědeckých časopisech jsou samozřejmostí. Naučíte se podávat a řešit vědecké granty a projekty zaměřené na matematické disciplíny.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi doktorského studijního programu Matematika se uplatníte na vědeckých a pedagogických pozicích na univerzitách, vysokých školách a vědeckých ústavech po celém světě.

Přijímací řízení

5
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.