Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Francouzština pro odbornou a profesní komunikaci

Studijní program
Francouzská filologie
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
kombinované
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Francouzština pro odbornou a profesní komunikaci

S francouzštinou uděláte první krok na cestě k diplomacii. Francouzština je stále komunikačním jazykem EU, NATO i OSN. Máte-li ambice zapojit se do struktur EU nebo objevovat kulturu a dějiny francouzsky mluvících zemí, poslechněte si kolegu Jana Lazara, který vám představí studium francouzského jazyka v Ostravě.

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

  1. úspěšné vykonání písemné přijímací zkoušky
  2. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku je možno prominout na základě doložení certifikátů DELF/DALF úrovně alespoň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Certifikát je uchazeč povinen doručit do 31. května 2024 na adresu: katedra romanistiky, Filozofická fakulta OU, Mlýnská 5, 701 03 Ostrava.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška je písemná. Sestává z jazykového testu, který prověří jazykové znalosti a dovednosti na úrovni B1 (samostatný uživatel jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což odpovídá znalostem a dovednostem v rozsahu středoškolského učiva. V motivační části písemné zkoušky uchazeč vysvětlí svou motivaci ke studiu zvolené varianty studijního programu.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Maximální počet dosažitelných bodů je 100. Minimální počet pro úspěšné složení přijímací zkoušky je 50 bodů.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Středoškolské učebnice odpovídající úrovni B1 (samostatný uživatel jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což odpovídá znalostem a dovednostem v rozsahu středoškolského učiva.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .