Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Cizí jazyky pro firemní praxi

Studijní program
Cizí jazyky pro firemní praxi
Fakulta
Filozofická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
23. 02. 2024 - 06. 05. 2024

Studijní program v kostce

Zajímají vás cizí jazyky a chcete se uplatnit ve firemní sféře? Nový studijní program Cizí jazyky pro firemní praxi vám umožní získat vynikající znalosti jednoho cizího jazyka (francouzština, němčina, polština, ruština nebo španělština), který si zvolíte v prvním ročníku studia jako svůj hlavní jazyk, a pokročilou znalost obchodní angličtiny. V průběhu prvního ročníku můžete absolvovat intenzivní kurz jazyka, který si zvolíte jako svůj hlavní jazyk studia. Nemusíte se tedy obávat, že vaše úroveň v tomto jazyce není pro studium dostačující. Studijní program je výrazně orientován na praxi. Část předmětů budou proto vyučovat zkušení odborníci z praxe a celý semestr strávíte ve vybrané firmě, v níž se seznámíte s jejím fungováním a navážete nové profesní kontakty. Místo bakalářské práce představíte vlastní projekt zpracovaný na základě praxe ve firmě.

Co od vás očekáváme?

Předpokládáme, že k nám nastoupíte se znalostí angličtiny na úrovni B1+ a se znalostí základů dalšího cizího jazyka (francouzština, němčina, polština, ruština nebo španělština). Dále se očekává, že máte o studovaný obor zájem a jste připraveni se v něm intenzivně vzdělávat a rozvíjet své jazykové kompetence.

Co se naučíte?

Jako absolventi bakalářského studijního programu Cizí jazyky pro firemní praxi

 • budete umět komunikovat v hlavním jazyce studia (francouzština, němčina, polština, ruština nebo španělština) na úrovni C1, a to jak ústní, tak i písemnou formou
 • budete umět pracovat s odbornými texty v tomto cizím jazyce
 • získáte znalost obchodní angličtiny
 • budete se orientovat v reáliích, kultuře a historii zemí studovaného jazykového prostoru
 • osvojíte si základní znalosti z oblasti organizace firmy, firemní kultury, ekonomie, personalistiky, práva či cestovního ruchu
 • díky praxi získáte dovednosti a pracovní kompetence, které vám umožní okamžité uplatnění ve firmách.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi bakalářského studijního programu Cizí jazyky pro firemní praxi budete připraveni k uplatnění v oblastech pracovního trhu, kde je vyžadován vyšší stupeň komunikativní kompetence v angličtině a v dalším cizím jazyce (francouzština, němčina, polština, ruština, španělština), základní odborné znalosti, dovednosti a přenositelné pracovní kompetence. Absolventi studia se mohou uplatnit především na různých pozicích ve firmách, ve sféře služeb cestovního ruchu, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, ale také ve veřejných sdělovacích prostředcích, kulturních zařízeních, v institucích státní správy apod.

Konkrétní pracovní pozice

 • manažerské pozice ve firmách (manažer péče o zákazníky, specialista nákupu/prodeje, obchodní asistent, projektový manažer, koordinátor mezinárodní spolupráce)
 • pracovník v oblasti lidských zdrojů (personální konzultant)
 • pracovník v oblasti styku s veřejností (manažer pro externí komunikaci, manažer pro styk s médii apod.)
 • pracovník informačních center, hotelů a ubytovacích zařízení
 • pracovník kulturních institucí atd.

Přijímací řízení

80
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání písemné přijímací zkoušky z angličtiny
 2. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

U přijímací zkoušky musí uchazeči prokázat vstupní znalosti angličtiny na úrovni B1+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Písemná zkouška je zaměřena na ověření jazykové kompetence uchazeče (gramatika, slovní zásoba, porozumění textu).

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Maximální ohodnocení, které může uchazeč získat, je 100 bodů. Minimum pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů. Za nesprávná řešení body nebudou odečítány. Pokud uchazeč zvolí dvě či více řešení, z nichž jedno bude nesprávné, bude celé řešení považováno za nesprávné.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Obvyklé učebnice angličtiny používané na středních školách pro dosažení požadované úrovně.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU:
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb v případě potřeby kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty .