Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Kartografie a geoinformatika
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra fyzické geografie a geoekologie
Anotace:Obor je zaměřen na získání teoretických a praktických poznatků z oblasti kartografie a geoinformatiky a na zvládnutí jejich aplikací při získávání, uchovávání, zpracovávání, vyhodnocování, vizualizaci a prezentaci geografických dat a informací na úrovni současného vědeckého poznání a požadavků praxe.
Cíle studia: V průběhu studia získají studenti základní znalosti z oblasti všeobecného základu (statistika, jazyk...) a znalosti a dovednosti z oblastí odborné specializace (kartografie a geoinformatika). Předpokládá se získání znalostí a dovedností v těchto konkrétních oblastech: ovládání geoinformatických technologií, praktické terénní mapování, zpracování a prezentace geografických dat, tvorba map.
Cílem studia je:
a. vybavit absolventy dostatečnými kompetencemi v kartografii a geoinformatice, aby mohli vstupovat do praxe,
b. poskytnout základ pro možné studium v navazujících magisterských oborech.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Ing. Radek Dušek, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.