Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Politická a kulturní geografie
Typ studia:doktorské
Forma studia:kombinované
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Anotace:Obor patří do široce chápané geografie člověka (human geography). Je složen ze dvou dílčích geografických disciplín, které jsou velmi úzce spojeny a navzájem se vhodně doplňují: politické geografie a kulturní geografie. Jejich návaznost vyplývá ze skutečnosti, že první z nich se zabývá prostorovými aspekty politiky (geopolitika, mocenské vlivy, aliance, postkolonialismus, prostorové podmíněnosti voleb, fungování politických stran atd.) a druhá prostorovými aspekty kultury (jazyková a náboženská struktura regionů, regionální identita obyvatelstva, proměny kultur v prostoru a v čase, difúze kulturních prvků apod.). Obě disciplíny mohou existovat i odděleně, ale smysl jejich propojení vyniká zvlášť v současné době, kdy jsou z celosvětového hlediska stále aktuálnější takové otázky jako "střet civilizací", "kulturní šok" apod. Politické chování člověka je snad nejvíce ze všeho podmíněno etnickým původem, kulturou, vnímáním a vztahem k ostatním kulturám. Tyto jevy, procesy, a vztahy se neprojevují jen na globální úrovni, která je jim vlastní. Znatelně ovlivňují i regionální a lokální úroveň, čímž vzniká prostor pro jejich zkoumání i z místní perspektivy. Takto koncipovaný studijní obor kombinující politickou a kulturní geografii je obsahově unikátní a jako samostatný obor není akreditován na žádné jiné vysoké škole v České republice.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.