Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Mathematics
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:AN
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra matematiky
Anotace:Students of the Mathematics bachelor study programme can continue their studies in the Mathematics MA study programme. They can also continue their studies or they can choose another similar discipline at a different university. The Mathematics bachelor study programme is realized in the following study plan:
1. Completus
The aim of the Mathematics study programme is to provide education and expertise that enable its graduates to think individually and logically, abstract and mathematise real problems and solve the problems using both mathematical methods and computer technology. Further, the aim of the study programme is to train its students to interpret their results correctly.
There are three pillars forming graduates´ expertise. They follow from the study plan structure. The pillars are the following:
- Excellent skills in basic mathematical disciplines.
- Mastering programming methods and work with mathematical software.
- Ability to communicate in professional English, and general knowledge of developing trends in the field and other affiliated fields of science.
Profil absolventa:The graduates of the Mathematics bachelor study programme:
- Have a fundamental knowledge of the key mathematical disciplines, particularly mathematical analysis and linear algebra.
- Know the relations and links between individual branches of mathematics.
- Possess basic skills in programming and work with mathematical software.
- Are familiar with basic data processing methods.
- Master principles of not only mathematical but also logical and critical thinking.
- Are able to communicate in professional English.
- Know how to work with information from sources in English.
- Are able to solve particular problems in cooperation with experts from other fields (natural, technical, economic science etc.)

The graduates of the Mathematics Completus study plan possess:
- Deeper theoretical and practical knowledge of the selected areas of mathematics.
- Broader knowledge of applied mathematics.
- General knowledge of current trends in mathematical research.
- Skills necessary to present their knowledge, and problems and objectives of their research in English.
- Skills necessary to use mathematical software in solving mathematical problems.
The graduates of the Mathematics Completus study plan find employment in various companies and institutions as experts in analysis, problem simulation and problem-solving using mathematical methods. The most common jobs include data processing specialist, risk analyst, market research analyst or statistician in many fields.
The graduates of the Mathematics bachelor study programme acquire both the soft and hard skills necessary for systematic evaluation of the research problems and knowledge of the principles of mathematical thinking. The acquired skills are vital for developing logical and critical thinking and for acquiring knowledge of the relations and links between individual branches of mathematics. The skills are fundamental for mastering data processing methods, basics of programming and work with mathematical software. Most importantly, they are important for the graduates to use the acquired knowledge in practice. Therefore, all of the above-mentioned skills make graduates of the Mathematics bachelor study programme eligible for jobs in various companies and institutions as either analysis specialists or problem simulation and problem-solving specialists. The most common jobs include data processing specialists, risk analysts, market research analyst or statisticians in various fields.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:forma přijímací zkoušky je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Obsah přijímací zkoušky: obsah přijímací zkoušky je uveden u požadavků k přijetí ke studiu
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:pokud je možnost prominutí, je uvedena u požadavků k přijetí ke studiu
Doporučená literatura: viz okruhy pro přijímací řízení
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.