Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Cembalo
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra klávesových nástrojů
Anotace:Umělecká a pedagogická výchova k historicky poučené interpretaci cembalové literatury všech stylů a historických epoch na nejvyšší profesionální úrovni. Rozvoj schopností, dovedností a umělecky tvůrčího a osobitého přístupu k formě a obsahu hudebního díla, k použitým kompozičním prostředkům a postupům, k jejich vnitřní i vnější významovosti a zákonitostem hudebního vývoje, pochopení jednotlivých slohů a odborná dovednost tuto problematiku přenášet do interpretačního projevu a pedagogické činnosti. Cílem výuky je dosažení takové umělecko-interpretační úrovně ve hře na nástroj, aby student po absolvování studia mohl kvalitně plnit úlohu, kterou od něho jako absolventa magisterského stupně očekává umělecká nebo pedagogická praxe.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová - praktická
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k talentové (praktické zkoušce):
Připravený program o celkovém rozsahu 75 - 80 minut obsahuje:
  1. Prélude non mesuré nebo Tombeau ve francouzském stylu (L. Couperin, J.H. D´Angelbert,. J.J. Froberger) nebo Toccata v italském stylu (G. Frescobaldi, M. Rossi, J.J. Froberger apod.),
  2. Dvě virtuózní sonáty (D. Scarlatti nebo A. Soler),
  3. Francouzští clavecinisté 17. - 18. století: výběr ze suit do cca 10 minut,
  4. Velká forma J. S. Bacha, (Anglické suity, Partity, Toccaty, Fantazie a fugy, Italský koncert, Francouzská ouvertura),
  5. Sonátová forma 18. století (C. Ph. E. Bach, W. Fr. Bach nebo J. Benda, J. A. Štěpán),
  6. Barokní koncert pro cembalo a orchestr nebo velká instrumentální sonáta s obligátním cembalem.
Zbytek programu do určeného časového rozsahu doplní uchazeč podle vlastní volby.

Požadavky k ústnímu pohovoru:
  • všeobecný kulturně-společenský přehled a vynikající znalost oboru
  • dějiny hudby
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 85 bodů. Hranice pro „vyhověl - nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 55 bodů, přičemž platí, že pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů byť v jedné disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
  • hra na nástroj nebo zpěv (praktická talentová zkouška): 50 - 70 bodů
  • všeobecný kulturně společenský přehled a vynikající znalost oboru (ústní zkouška): 5 - 15 bodů
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín duben 2019
náhradní termín duben 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.