Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Učitelství odborných předmětů
Typ studia:navazující
Forma studia:kombinované
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra technické a pracovní výchovy
Anotace:Cílem magisterského studijního oboru Učitelství odborných předmětů je připravit učitele odborných předmětů zvoleného zaměření pro výuku na středních odborných učilištích a středních odborných školách. Jejich uplatnění se předpokládá v kategoriích H , E a M oboru vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a maturitou. Zaměření Strojírenství a elektrotechnika připravuje učitele strojírenských, materiálovědních a elektrotechnických předmětů. Zaměření Obchod a služby připravuje učitele pro předměty orientované na obchod a poskytování služeb.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemný test odborných znalostí v rozsahu státní bakalářské zkoušky studijního oboru Učitelství odborných předmětů realizovaného Pedagogickou fakultou OU
Obsah přijímací zkoušky: 100 testových otázek - 65 z oblasti pedagogicko-psychologických disciplín a 35 otázek z oblasti odborného zaměření
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu - rozhoduje počet bodů získaných v testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura:

Není doporučena žádná speciální literatura. Vhodné jsou základní tituly z pedagogiky, psychologie, didaktiky a zvoleného odborného zaměření.

Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí:

Úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie vysokoškolského diplomu.

Okruhy pro přijímací řízení:
  • základy pedagogiky, psychologie, didaktiky a odborného zaměření v rozsahu bakalářského studia Učitelství odborných předmětů
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.