Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Rekreologie
Typ studia:bakalářské
Forma studia:kombinované
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra studií lidského pohybu
Anotace:V průběhu studia si studenti osvojují znalosti a dovednosti v oblasti kinantropologické, pedagogicko psychologické, sociálně-komunikativní, manažerské, diagnostické, intervenční a v oblasti tělocvičných aktivit. Součástí studia jsou rovněž odborné praxe v institucích a zařízeních, které se zabývají realizací volnočasových aktivit. Absolvent tohoto oboru, by měl získat kompetence pro diagnostiku pohybových aktivit člověka, tvorbu vhodných pohybových i volnočasových programů pro klienty různého věku a povolání. Měl by být připraven pro práci s klienty v institucích soukromých i veřejných. Rovněž pro práci ve sportovních klubech a střediscích volného času.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:praktická zkouška z tělesné výchovy
test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: Běh na 1500 m
Shyby na hrazdě doskočné (muži)
Výdrž ve shybu na hrazdě dosažné (ženy)
Běh na 100 m
Povinná akrobatická sestava
Plavání 100 m
Basketbal nebo Volejbal
OSP - 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání praktické zkoušky a přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.
Vzorový test: ukázka vzorového testu
kritéria a hodnocení praktické zkoušky
Termíny přijímacích zkoušek:praktická zkouška z TV: 25.–27. dubna 2019
test OSP: 11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí: Úspěšné vykonání praktické zkoušky, dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení a potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tělesné výchovy.
Okruhy pro přijímací řízení: Praktická přijímací zkouška hodnotí úroveň pohybových předpokladů pro úspěšné zvládnutí studia.
Test OSP - logické myšlení, verbální myšlení a kulturně-společenský přehled
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.