Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Intermediální umění
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra intermédií
Anotace:Výuka oboru je realizována ve třech ateliérech: Ateliér intermediální tvorby, Ateliér video, multimédia, performance a Ateliér animace a audiovizuálního umění.
Ateliér intermediální tvorby - intermedialitu si představujeme jako prostor, ve kterém může organicky, ze setkání s druhým i se sebou samým, vyrůst a dozrát celistvá tvůrčí potence. Jako prostor pro hledání a nalézání společných styčných ploch a možností tvorby. Médii rozumíme jak zcela základní, například hlasové a pohybové výrazové prostředky, tak řemeslné, či technologické vybavení, kterým jednotlivec vládne, tj. vše, co směřuje k celku kompaktního tvůrčího činu suverénní autorské osobnosti - studenta a potažmo absolventa magisterského studia daného oboru.
Výuka v Ateliéru video, multimédia, performance navazuje a prohlubuje předchozí bakalářské studium, směruje posluchače k syntéze osvojených oborů ( kresba, malba, fotografie, techniky filmu a videa, videoart, multimediální objekt a instalace, performance, umění světla, zvuku, tvorba pomocí dostupných počítačových programů, digitální animace a intermediální prolínání těchto disciplín) do komplexnější a týmové práce typu projektového umění, síťových interaktivních projektů, sociálně, politicky a ekologicky angažovaného umění. Součástí výuky je tréning vedení tvůrčího týmu, spolupráce s veřejností atp.
Ateliér animace a audiovizuální umění - dramaturgická a scénáristická příprava různých žánrů audiovizuální tvorby, zásady přípravy a tvorby vizuální stránky - animační herecké akce, specifika animace u různých technologií (kreslená, papírková, poloplastická, plastelínová, loutková,
kombinovaná a počítačová a jejich kombinace) a s ní související příprava a realizace zvukové stránky audiovizuálního díla, a to především z pozice režiséra. Posluchači zároveň absolvují exkurzi do dějin animace a získají základní znalosti z produkčního zajištění různých typů audiovizuálních pořadů.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Obor Intermediální umění je realizován ve třech ateliérech:
  • ateliér intermediální tvorby
  • ateliér video, multimédia, performance
  • ateliér animace a audiovizuálního umění
Při podání e-přihlášky si uchazeč vybere obor Intermediální umění. Zvolený ateliér uvede uchazeč ve 2. kroku e-přihlášky do políčka Poznámka.

Požadavky k přijímací zkoušce:
  • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti
  • osobní projekt magisterského studia
  • teoretické znalosti uchazeče z oboru, praxe v oboru a její výsledky, bibliografie
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 40 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 30 bodů.
  • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti: max. 20 bodů
  • teoretické znalosti z oboru, praxe v oboru a její výsledky, bibliografie a osobní projekt magisterského studia: max. 20 bodů
Pokud uchazeč za obě disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 30 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín duben 2019
náhradní termín duben 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.