Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Housle
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra strunných nástrojů
Anotace:Umělecká a pedagogická výchova k interpretaci hudební instrumentální literatury historických epoch na profesionální úrovni. Rozvoj schopností, dovedností a umělecky tvůrčího a osobitého přístupu k formě a obsahu hudebního díla, k jeho vnitřní a vnější významovosti, k zákonitostem hudebního vývoje, k pochopení jednotlivých slohů a k odborné dovednosti tuto problematiku přenášet do interpretačního projevu a pedagogické činnosti. Cílem studia je dosažení takové umělecko - interpretační úrovně ve hře na housle, aby posluchač po absolvování studia mohl kvalitně plnit úlohu, kterou od něho očekává umělecká nebo pedagogická praxe, se zvláštním zřetelem k interpretačním a pedagogickým požadavkům.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová - praktická
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:
Program v délce cca 75 minut. Hra zpaměti je podmínkou. Výběr skladeb bude posouzen přijímací komisí.
  • N. Paganini: Capriccio op.1, č.9
  • Jedna etuda dle vlastního výběru (H. Ernst, F. Ondříček, H. Wieniawski nebo N. Paganini)
  • J. S. Bach: Jedna ze tří Sonát (g moll, a moll, C dur) nebo Partita č.2 d-moll pro sólové housle
  • W. A. Mozart: 1. věta s kadencí z koncertů č. 1-5 dle vlastního výběru
  • Virtuózní skladba v délce cca 10 minut
  • Houslový koncert 19. nebo 20. století (celý)
Požadavky k ústnímu pohovoru:
  • všeobecný kulturně-společenský přehled a znalost oboru
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 85 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 55 bodů, přičemž platí, že pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů byť v jedné disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
  • hra na nástroj nebo zpěv (praktická talentová zkouška): 50 – 70 bodů
  • všeobecný kulturně společenský přehled a vynikající znalost oboru (ústní zkouška): 5 – 15 bodů
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín duben 2019
náhradní termín duben 2019
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email:
telefon: +420 553 46 1234
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení FU.