Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v?péči o oběti
Hlavní řešitelJUDr. Jana Pająk, LL.M., MBA
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Zobrazení charakteristik karotického plátu neinvazivními zobrazovací metody a riziko cévní mozkové příhody: systematická review a metaanalýza
Hlavní řešitelDavid Pakizer
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Normativní a situační podoby profesní etiky sociálních pracovníků v České republice
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Světlo a teplota jako faktory ovlivňující fotosyntetické procesy a biosyntézu nízkomolekulárních ochranných metabolitů vyšších rostlin
Hlavní řešitelMgr. Radomír Pech, DiS.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Sociální práce s traumatem ve výchovných ústavech
Hlavní řešitelMgr. Marie Pinďáková, DiS.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Technologie v translatologii II - Strojový překlad a jeho role v oblasti literního překladu. Zprostředkování výsledků projektu v rámci transferu znalostí
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období3/2023 - 12/2023
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stavřešený
Budování situačního povědomí v kyberprostru VVŠ a efektivní reakce na krizové situace
Hlavní řešitelIng. Pavel Pomezný
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Československá společnost v první polovině 20. století II.
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Zavedení metodiky produkce makrofágů za účelem vývoje buněčné terapie pro eradikci amyloidových deposit u AL-amyloidózy
Hlavní řešitelMUDr. Tereza Popková
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Životní situace rodin uprchlíků z Ukrajiny
Hlavní řešitelMgr. Veronika Mia Racko, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Výskyt regrese HPV infekce děložního hrdla u pacientek v Moravskoslezském kraji (sledování spontánní regrese HPV infekce a regrese HPV infekce u pacientek po konizaci)
Hlavní řešitelMUDr. Bc. Martina Romanová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Algebra, analýza, matematická fyzika a teorie čísel
Hlavní řešiteldoc. Baruch Schneider, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Porovnání vlivu techniky odběru mammární tepny na prokrvení sterna pomocí bezkontaktní dynamické termografie
Hlavní řešitelMUDr. Jiří Sieja
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Současná témata politické geografie? De facto státy, hranice, hybridita a demokratický backsliding jako ústřední body politickogeografického zájmu
Hlavní řešitelPhDr. Martin Solik, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Dosledování dopadů pilotního ověření rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing) po 5 letech: okolnosti ztráty městského bydlení u intervenčních rodin
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Stanková, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vývoj nových laboratorních testů pro diagnostiku zánětu, sepse a kardiovaskulárních onemocnění na principu chemiluminiscenční analýzy na automatizovaných platformách
Hlavní řešitelprof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Období1/2020 - 12/2023
PoskytovatelDěkanát LF, Technologická agentura ČR
Stavřešený
Význam gradovaných učebních úloh v rozvoji a diagnostice znalostí žáků mladšího školního věku
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Šimik, PhD.
Období4/2021 - 12/2023
PoskytovatelKatedra preprimární a primární pedagogik, Program ÉTA
Stavřešený
Psycho-sociální podněty spojené s adherencí ke změně pohybových a stravovacích návyků- 2 roky po intervenčním zásahu.
Hlavní řešitelMgr. Dominik Šindler
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
XIII. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity
Hlavní řešitelprof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený
Fyzika v hlavní roli
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Období2/2023 - 12/2023
PoskytovatelKatedra fyziky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stavřešený

123456789101112