Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2023
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Základy animace a filmové výchovy pro pedagogy a lektory kulturních institucí - Fakulta umění Ostravské univerzity
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období9/2023 - 12/2023
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
Modifikace nástroje pro diagnostiku afektivní složky digitální kompetence
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Javorčík, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
A survey of Pyrrhocoris apterus parasites in Austria with a focus on monoxenous trypanosomatids
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období7/2023 - 12/2023
PoskytovatelMezinárodní spolupráce
Stavukončený
Kataláza: být či nebýt ve dvou hostitelích
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2023
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavřešený
Patchworková deka molekulárních projektů
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Teaching virology in Czechia: lessons from HIV research guru
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období2/2023 - 12/2023
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie
Stavukončený
Školní vzdělávání v době pandemické a post-pandemické v Polsku, České republice a na Slovensku
Hlavní řešiteldoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., MBA
Období7/2022 - 12/2023
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavřešený
Rozvoj infrastruktury a zázemí pro zkvalitnění výuky ve stávajících a nových studijních programech FU OU
Hlavní řešitelMgr. Michal Kalhous, Ph.D.
Období3/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Komparativní studie vyšetření pomocí Enhanced Contact Endoscopy a konvenční rigidní endoskopie v diferenciální diagnóze leukoplakií dutiny ústní
Hlavní řešitelMUDr. Peter Kántor
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vývoj panelu pro spektrální průtokovou cytometrii k charakterizaci subpopulací imunitních efektorových buněk a exprese terapeutických targetů na plazmocytech u extramedulárního mnohočetného myelomu
Hlavní řešitelMgr. Veronika Kapustová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
MXeny - materiály pro technologické aplikace budoucí generace
Hlavní řešitelMgr. František Karlický, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2023
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavřešený
Zapojení studentů do výzkumu v oblasti výpočetní fyziky VI
Hlavní řešitelMgr. František Karlický, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Podpora digitálního vzdělávání u žáků ze sociálně znevýhodněných skupin
Hlavní řešitelMgr. Kristýna Kiliánová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Pomůže ti angličtina naučit se nový cizí jazyk? Příběhy dnešních ukrajinských žáků a studentů.
Hlavní řešitelMgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Využití objektivních a sebehodnotících metod pro hodnocení zdraví podporujících chování: spánek, pohybová aktivita a sedavost
Hlavní řešitelMgr. Lenka Knapová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Využitelnost mobilních zařízení žáků (model BYOD) ve výuce s ohledem na jejich bezpečnost
Hlavní řešitelMgr. Petra Kočková
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv dlouhodobé nutriční intervence na změny kostní denzity a složení těla u sportovců s rizikem nízké energetické dostupnosti
Hlavní řešitelMgr. Bc. Jan Konvička
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Mobilné technológie a rozšírená realita vo vyučovaní matematiky a STEAM
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
V4 Educational Academic Portal for Integrating IT into Education
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Období7/2022 - 12/2023
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavřešený

123456789101112131415