Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
MXeny - materiály pro technologické aplikace budoucí generace
Hlavní řešitelMgr. František Karlický, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2023
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavřešený
Zapojení studentů do výzkumu v oblasti výpočetní fyziky VI
Hlavní řešitelMgr. František Karlický, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Podpora digitálního vzdělávání u žáků ze sociálně znevýhodněných skupin
Hlavní řešitelMgr. Kristýna Kiliánová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Pomůže ti angličtina naučit se nový cizí jazyk? Příběhy dnešních ukrajinských žáků a studentů.
Hlavní řešitelMgr. Slavomíra Klimszová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Využití objektivních a sebehodnotících metod pro hodnocení zdraví podporujících chování: spánek, pohybová aktivita a sedavost
Hlavní řešitelMgr. Lenka Knapová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Využitelnost mobilních zařízení žáků (model BYOD) ve výuce s ohledem na jejich bezpečnost
Hlavní řešitelMgr. Petra Kočková
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Vliv dlouhodobé nutriční intervence na změny kostní denzity a složení těla u sportovců s rizikem nízké energetické dostupnosti
Hlavní řešitelMgr. Bc. Jan Konvička
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mobilné technológie a rozšírená realita vo vyučovaní matematiky a STEAM
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
V4 Educational Academic Portal for Integrating IT into Education
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Období7/2022 - 12/2023
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavřešený
Na Hraně / Am Limit-mezinárodní výstavní a kooperační projekt
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Koudela, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelKatedra výtvarné výchovy, Ministerstvo kultury
Stavřešený
Popularizace profese učitele a učitelských studijních programů
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Koudela, Ph.D.
Období4/2023 - 12/2023
PoskytovatelOddělení PR, Rozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Výstavní činnost v Galerii Student
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Koudela, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelKatedra výtvarné výchovy, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Užití digitální analýzy obrazu ultrazvukových snímků u onemocnění uropoetického systému
Hlavní řešitelMgr. Jiří Kozel
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Ekonomická odolnost starých průmyslových regionů
Hlavní řešitelMgr. Marek Krumnikl
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Analýza syntaktické komplexity textů žákovského korpusu CzeSL-SGT
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Program instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina jako nástroj kognitivní edukace v kontextu primárního vzdělávání žáků a pregraduální přípravy učitelů
Hlavní řešitelMgr. Eliška Kučáková
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Neologické výpůjčky z angličtiny a jejich pronikání do současné francouzštiny
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Kompetence sociálních pracovníků vykonávajících terénní sociální práci s rodinami žijícími v přelidněných bytech
Hlavní řešitelMgr. Jan Lisník
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Měření nosní průchodnosti u pacientů po transnazální endoskopické chirurgii baze lební pomocí NPIF
Hlavní řešitelMUDr. Jakub Lubojacký
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Základní screening zdravotního stavu ve vesnických komunitách jižního Madagaskaru
Hlavní řešitelMgr. Petra Macounová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený

1234567891011121314