Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Proměna rodičovské podpory a přístupu k dítěti matek ze sociálně vyloučených lokalit z perspektivy matek a pracovnic
Id projektuSGS03/PdfF/2023
Hlavní řešitelMgr. Štefan Grinvalský
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu SGS je porozumět a popsat, jak nahlíží na své rodičovské kompetence matky žijící v generační chudobě v sociálně vyloučených lokalitách před a po půlroční účasti v projektu Pheňori. Sběr dat se uskuteční metodou polostrukturovaného rozhovoru a zúčastněného pozorování, jež budou následně analyzovány metodologií IPA. Předpokládáme, že osvojené rodičovské kompetence matkám umožní pochopit svou mateřskou roli a pomůže konkrétněji a zodpovědněji směřovat aktivity k rozvoji dítěte ve všech důležitých oblastech. Studie pomůže odhalit a popsat související jevy a jejich vliv na kvalitu rozvoje dítěte ve věku 0 - 3 let, ve kterém se u dětí buduje kognitivní, emoční a sociální základ pro svou budoucí existenci. Výzkum navazuje na Heckmana, který tvrdí, že investice do tohoto období má nejvyšší společenskou návratnost, neboť dítě je připraveno pro svůj vzdělávací a profesní růst.