Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie.
Id projektuSS03010279
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2023
PoskytovatelKatedra fyzické geografie a geoekologie, Program "Prostředí pro život"
Stavřešený
AnotaceProjekt si klade za cíl získání informací z oblasti fluviální geomorfologie, sedimentologie, hydrologie, botaniky, interpretaci těchto dat v rámci interdisciplinárního přístupu a návrh optimalizačních managementových opatření, která by byla využitelná pro ochranářskou a vodohospodářskou praxi úseku dolního Labe. Cílem je úzké propojení přírodovědeckých a technických postupů. Navrhované managementy budou vytvořeny v souladu s predikovaným efektem globální klimatické změny na dotčené území. Výstupem projektu budou specializované mapy, certifikovaná metodika vhodného managementu ve vztahu k dotčeným stanovištím a metodicky koncipovaný soubor revitalizačních opatření k posílení hydromorfologické kvality úseku dolního Labe a udržitelnosti stanovišť 3270.