Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Barbora Gřundělová


titul, jméno, příjmení:Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 201, budova B
funkce:tajemnice a pedagogická poradkyně bakalářských oborů
obor činnosti:sociální práce s rodinami a marginalizovanými skupinami, sociální vyloučení a politika sociálních služeb, genderové kompetence sociálních pracovnic a pracovníků
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 3223
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2014 – 2018Ph.D., Ostravská univerzita, obor Sociální práce
2011 – 2014Mgr., Masarykova univerzita Brno, obor Sociální práce
2011 – 2013Mgr., Masarykova univerzita Brno, obor Veřejná politika a lidské zdroje
2008 – 2011Bc., Ostravská univerzita, obor Poradenství v sociální práci
2008 – 2011Bc., Ostravská univerzita, obor Němčina ve sféře podnikání
2004 – 2007Vyšší odborná škola sociální, obor Sociální práce
2000 – 2004Gymnázium a střední odborná škola, obor Veřejnosprávní činnost

Kvalifikace

2014Mgr.
2013Mgr.
2011Bc.
2011Bc.
2007DiS.
2004Maturita

Další vzdělávání, kurzy

2016Kurz základů vědecké práce, Akademie věd
2015Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu, RKO MSK
2009Letní škola literárního překladu, AKTION Česká republika – Rakousko
2001 – 2002Kurz znakové řeči, Sdružení zdravotně postižených v ČR

Zaměstnání, praxe

2018 – doposudOstravská univerzita, FSS, katedra sociální práce, odborná asistentka
2017 – 2018Ostravská univerzita, Centrum pro podporu projektů, referentka
2016 – dosudČasopis Sociální práce / Sociálna práca / CSSW, redaktorka

Odborné zaměření

Sociální práce s rodinou
Genderová kompetence sociálních pracovnic a pracovníků
Kritická reflexivita v sociální práci
Kritická sociální práce
Individuální plánování v azylových domech

Akademické funkce a členství v orgánech

2015 – doposudčlenka Stipendijní komise, FSS OU

Ocenění

2014Stipendium I. A. Bláhy (diplomová práce „Slaďování rodinného a pracovního života klientek a klientů sociální práce genderovou perspektivou sociálních pracovnic a pracovníků“)

Působení v zahraničí

1. 10. – 30. 11. 2016 FH Vorarlberg /Rakousko/studijní stáž

Jazykové znalosti

Němčinapokročilá
Angličtinapokročilá


Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová
Rok: 2019, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Genderové aspekty v sociální práci s rodinou - implikace pro vzdělávání
Barbora Gřundělová
Rok: 2019, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Hope in Homeless People: Potential for Implementation of Person-Centred Planning in Homeless Shelters?
Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková
Rok: 2019, Practice: Social Work in Action
článek v odborném periodiku

Janusova tvář aktivace: mezi disciplinací a zmocněním
Barbora Gřundělová
Rok: 2019, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

The Shadow Fathers in Social Work with Families: Barriers to Whole Family Working
Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková
Rok: 2019, The British Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Alice Gojová
Rok: 2018, Gender a výzkum / Gender and Research
článek v odborném periodiku

Kritická reflexe konstrukce mateřství a otcovství v sociální práci s rodinou
Barbora Gřundělová
Rok: 2018, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Sociální práce a terapie v azylových domech
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Ivana Kaniová, Anna Krausová, Kateřina Lukešová, Zuzana Stanková, Marie Špiláčková ... další autoři
Rok: 2017, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů - téma pro sociální práci?
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová
Rok: 2017, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Faktory ovlivňující zapojení otců v sociální práci s rodinou
Barbora Gřundělová
Rok: 2020, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Gendered Practices of Family Social Workers: The Case of the Czech Republic
Barbora Gřundělová, Alice Gojová
Rok: 2020, International Social Work
článek v odborném periodiku

The Shadow Fathers: Barriers to Whole-Family Working
Barbora Gřundělová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závěrečná zpráva projektu studentské grantové soutěže SGS02/FSS/2019
Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková
Rok: 2020
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Book Review: Paul Michael Garrett: Welfare Words: Critical Social Work and Social Policy. London: Sage
Barbora Gřundělová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová
Rok: 2019, European Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Genderové aspekty v sociální práci s rodinou - implikace pro vzdělávání
Barbora Gřundělová
Rok: 2019, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Hope in Homeless People: Potential for Implementation of Person-Centred Planning in Homeless Shelters?
Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková
Rok: 2019, Practice: Social Work in Action
článek v odborném periodiku

Individual Planning As The Application Of The Recovery Concept For Homeless People
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Marek Mikulec
Rok: 2019
stať ve sborníku

Janusova tvář aktivace: mezi disciplinací a zmocněním
Barbora Gřundělová
Rok: 2019, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Kvantitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Pavel Rusnok, Marek Mikulec, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová ... další autoři
Rok: 2019
ostatní

Měřící nástroj na zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová, Marek Mikulec, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová ... další autoři
Rok: 2019
ostatní

Metodika pro zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Zuzana Stanková, Kristina Wilamová, Marek Mikulec, Barbora Gřundělová, Soňa Vávrová ... další autoři
Rok: 2019
ostatní

Searching for New Pathways of Implementation of Employment Policies
Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Shadow Fathers in Social Work with Families: Barriers to Whole Family Working
Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková
Rok: 2019, The British Journal of Social Work
článek v odborném periodiku

Anti-oppressive social work as a tool to reduce barriers to access health care services for homeless people
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Marie Špiláčková, Anna Krausová ... další autoři
Rok: 2018, Kontakt
článek v odborném periodiku

CRITICAL REFLEXIVITY OF SOCIAL WORKERS WORKING WITH VULNERABLE CHILDREN AND THEIR FAMILIES
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ERASMUS+
Barbora Gřundělová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Identifikace a analýza faktorů přispívajících k účinnosti a efektivnosti komunitní práce
Alice Gojová, Vendula Gojová, Michal Burda, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Martin Štěpnička ... další autoři
Rok: 2018
výzkumná zpráva

Intersectionality of Oppression Experienced by Single Mothers in Homeless Shelters
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Alice Gojová
Rok: 2018, Gender a výzkum / Gender and Research
článek v odborném periodiku

JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2018. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity
Marie Špiláčková, Barbora Gřundělová
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Kritická reflexe konstrukce mateřství a otcovství v sociální práci s rodinou
Barbora Gřundělová
Rok: 2018, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Kvalitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky
Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová, Marek Mikulec, Zuzana Stanková
Rok: 2018
ostatní

Metaanalýza
Kateřina Glumbíková, Zuzana Stanková, Barbora Gřundělová
Rok: 2018
ostatní

THE SOCIAL ADJUSTMENT OF CHILDREN FROM HOMELESS SHELTERS: AN AREA OF APPLICATION OF CRITICAL REFLEXIVITY IN SOCIAL WORK
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Zhotovení modelového dotazníku pro zjišťování spokojenosti klientů sociálních služeb
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková
Rok: 2018
výzkumná zpráva

JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2017. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií
Marie Špiláčková, Barbora Gřundělová
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Konstrukce významů genderu sociálními pracovníky a pracovnicemi sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a vliv této konstrukce na jejich profesionální jednání
Barbora Gřundělová
Rok: 2017
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Konstrukce významů genderu sociálními pracovníky a pracovnicemi sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a vliv této konstrukce na jejich profesionální jednání
Barbora Gřundělová
Rok: 2017
stať ve sborníku

PSYCHOLOGICAL NEEDS OF HOMELESS SHELTER RESIDENTS IN INTERACTION WITH THE EDUCATION OF SOCIAL WORKERS
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Sociální práce a terapie v azylových domech
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Ivana Kaniová, Anna Krausová, Kateřina Lukešová, Zuzana Stanková, Marie Špiláčková ... další autoři
Rok: 2017, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

The Importance of Gender Competence of Social Workers: An Example of a Research on Health of Shelters' Users
Barbora Gřundělová, Kateřina Glumbíková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů - téma pro sociální práci?
Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová
Rok: 2017, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Zdraví obyvatel azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová, Ivana Kaniová, Zuzana STANKOVÁ, Anna Krausová, Kateřina Lukešová, Marie Špiláčková ... další autoři
Rok: 2017
výzkumná zpráva

Aktion Österreich-Tschechien, AÖCZ-Semesterstipendien
Barbora Gřundělová
Rok: 2016
působení v zahraničí

JARNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PRÁCE 2016. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v rámci udržitelnosti projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity
Soňa Vávrová, Barbora Gřundělová
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Metanalýza: Zdraví obyvatel azylových domů
Kateřina Glumbíková, Barbora Gřundělová
Rok: 2016
ostatní

Slaďování rodinného a pracovního života klientek a klientů sociální práce genderovou perspektivou sociálních pracovnic a pracovníků
Barbora GŘUNDĚLOVÁ
Rok: 2015, Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work
článek v odborném periodiku

Význam genderové kompetence pro profesionální jednání v sociální práci
Barbora GŘUNDĚLOVÁ
Rok: 2015
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Huvarová RenátaOpatření zaměstnavatelů v sociálních službách v oblasti harmonizace práce a rodinydiplomová 2019 
Blinková AnetaProfesionalizace sociální prácediplomová 2018 
Bartoňková TerezaAsistované kontakty dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinoubakalářská 2020 
Gliwitzká KarinDiferencované nejistoty na českém trhu prácebakalářská 2020 
Janová JanaZjišťování spokojenosti se službou raná péče u rodičů dětí s mentálním nebo kombinovaným postiženímbakalářská 2020 
Kušnírová PetraSociální práce s rodinou v rozvodubakalářská 2020 
Marszalková IvaMožnosti nastavení efektivní spolupráce Sociálně aktivizační služby a Orgánu sociálně-právní ochrany dětí při práci s rodinamibakalářská 2020 
Pomothyová TáňaDiskriminace osob na českém trhu prácebakalářská 2020 
Vaňková JarmilaPostavení matek samoživitelek v současné společnostibakalářská 2020 
Váňová NatáliePosouzení nepříznivé sociální situace dětí a mládeže v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládežbakalářská 2020 
Vítková AlexandraRodina s dohledembakalářská 2020 
Zápotocká KateřinaPosilování rodičovských kompetencí v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmibakalářská 2020 
Zauchová LucieStrategie workfare jako součást trendu aktivace nezaměstnanýchbakalářská 2020 
Fintesová KarolínaSociální práce na Úřadu práce ČRbakalářská 2019 
Jurzykowská DagmarPředsudky a stereotypy v sociální prácibakalářská 2019 
Nociarová NikolPřípadová konference jako nástroj sociálně-právní ochrany dětíbakalářská 2019 
Valder Jakubcová JaromíraDomácí násilí v rodině a nástroje jeho řešení v sociální práci.bakalářská 2019 
Bruzková BarboraSystém sociální péče pro osoby se zdravotním postiženímbakalářská 2018 
Sobota JiříDobrovolníci v sociálních službách v Havířověbakalářská 2018 


Vývoj nástrojů pro podporu zapojení otců v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi a jejich pilotní ověření v praxi
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období8/2020 - 7/2022
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Program ZÉTA
Stavřešený
Implementace aktivizačních strategií na Úřadu práce ČR
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Konstrukce významů genderu sociálními pracovníky a pracovnicemi sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a vliv této konstrukce na jejich profesionální jednání
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub