Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Etika a skrytý výzkum v sociální práci
Id projektuSGS03/FSS/2023
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceHlavním cílem projektu je porozumět zkušenostem výzkumnic a výzkumníků se skrytým výzkumem a na základě toho popsat postoj výzkumnic a výzkumníků v sociální práci k transparentnosti výzkumu a zjistit, jak to ovlivňuje jejich výzkumnou praxi. Vycházíme zde z kritické teorie, která zdůrazňuje, že aktéři sociálního světa sice svým jednáním aktivně konstruují realitu, ale zároveň je jejich jednání ve značné míře omezeno vnějším působením existujících mocenských diskurzů. Cíle bude dosaženo prostřednictvím smíšeného výzkumu, za pomoci technik polostrukturovaného hloubkového rozhovoru a dotazníku. Výstupy výzkumu mohou přispět k prohloubení odborné debaty ohledně etického rozměru skrytého výzkumu a prohloubení znalosti o skrytém výzkumu a jeho využitelnosti ve výzkumu v sociální práci.