Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozvoj internacionalizační a spolkové činnosti, inovace přijímacího řízení a podpora snížení propadavosti na PdF
Id projektuPPSŘ PDF 2023
Hlavní řešitelprof. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
AnotaceV rámci reformy učitelské přípravy jsou stěžejníémi inovovanými oblastmi kompetenční profil absolventy učitelství, intenzivní provázanost a reflexe přípravy na učitelské povolání s praxí a změna přijímacího řízení do SP zaměřených na přípravu učiteů. V rámci projektu bude navržen nový model přijímacího řízení na navazujících magisterských studijních programů. Celofakultní adaptační den Pedagogické fakulty OU proběhne v polovině září (před začátkem semestru) v vnějších i vnitřních prostorách City Campusu Ostravské univerzity (budova PdF).