Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv pandemie covid-19 na onkochirurgickou léčbu nemocných s kolorektálním karcinomem, karcinomem prsu a karcinomem plic
Id projektuNU22-C-113
Hlavní řešitelprof. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA
Období4/2022 - 12/2023
PoskytovatelAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Stavukončený
Anotace Pandemie COVID-19 ve svých důsledcích podstatně zasáhla zdravotnické systémy a ovlivnila poskytování zdravotní péči ve všech oblastech včetně pacientů s onkologickým onemocněním. Cílem předkládaného projektu je posouzení vlivu pandemie COVID-19 na léčbu primárních solidních nádorů zažívacího traktu v ČR z pohledu dopadu na míru omezení a změny operativy, výskyt komplikací, ovlivnění komplexní onkologické léčby a klinické výsledky. Metodikou je retrospektivní srovnávací multicentrická analýza dat páteřních fakultních nemocnic a ÚZIS ČR za období pandemické (1.1.2020 ? 31.12.2021) a předpandemické (1.1.2018 ? 31.12.2019). Do studie jsou zařazeni pacienti s primárně diagnostikovaným solidním nádorem zažívacího traktu. Sledovanými parametry jsou charakteristiky pacientů a jejich onemocnění, data o operačním výkonu, pooperačním průběhu a komplikacích, data o průběhu a typu multimodální onkochirurgické léčby. Výsledky analýzy dat poskytnou objektivní obraz dopadu pandemie COVID-19 na tuto oblast onkochirurgické péče v ČR a umožní racionální opatření do budoucna.