Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Ztráty sluchu u populace do 30 let v závislosti na používání osobních poslechových zařízení
Id projektuSGS09/LF/2023
Hlavní řešitelMgr. Nikol Gottfriedová
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceDle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) žije celosvětově 1,5 miliardy lidí se ztrátou sluchu a 49 milionů mladých lidí ve věku 12-35 let žije s invalidizujícím stupněm sluchových ztrát. Dále WHO uvádí, že 1 ze 2 mladých lidí ze zemí se středními a vyššími příjmy poslouchá přes svá osobní poslechová zařízení (OPZ), (tj. přenosný přístroj se sluchátky všech druhů používaný k poslechu zaznamenaného či generovaného zvuku či zvuku vysílaného médii) zvuk o intenzitě, která není považována za bezpečnou. Při hlasitém poslechu jsou lidé vystaveni stejné úrovni zvuku za 15 minut poslouchání hudby o intenzitě 100 dB, jaké je vystaven pracovník v expozici hluku o intenzitě 85 dB za 8hodinovou směnu. V roce 2014 byly mobilní telefony s funkcí přenosného zvuku definovány vědeckým výborem Evropské komise jako nové zdravotní riziko. Dlouhé poslouchání hlasité hudby prostřednictvím OPZ zvyšuje riziko ztráty sluchu a má za následek zhoršení audiometrických prahů. K vyšetření sluchu dospělých osob se využívá konvenční audiometrie, pomocí níž lze stanovit práh sluchu na frekvenčním rozsahu 125-8000 Hz. Vysokofrekvenční audiometrie na frekvencích 9000-20 000 Hz dokáže detekovat ztrátu sluchu dříve, než se začne projevovat na středních a nízkých frekvencích, které významně ovlivňují kvalitu sluchu. Cílem projektu je zjistit prahy sluchu u mladých osob od 18 do 30 let pomocí audiometrického vyšetření v rozsahu 125-16 000 Hz. Následně prahy sluchu porovnat dle toho, zda dané osoby používají či nepoužívají osobní poslechová zařízení, tím zjistit, zda je poslech přes tato zařízení významným rizikovým faktorem pro vznik nedoslýchavosti u populace do 30 let a dále pak navrhnout možná preventivní opatření pro posluchače OPZ.