Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora zvyšování kvality studia na FSS OU
Id projektuPPSŘ FSS 2023
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je: 1) posilování kvality studia zejména skrze rozvoj kvality odborných praxí, posilování internacionalizace studia a opatření směřujících ke snižování studijní neúspěšnosti a 2) zkvalitnění podpůrných činností vzděláváním neakademických pracovníků. V rámci rozvoje praxí bude formát projektového výuky bude zaveden do studijního plánu bakalářského oboru Sociální práce, budou realizovány vzdělávací akce pro mentory praxí studujících a transformována výuka supervize, aby vedla více k rozvoji profesních dovedností. Internacionalizace studia bude posílena skrze strategické řízení ERIS. Ke snížení studijní neúspěšnosti přispěje transformace jednoho akademického studijního programu na profesní. Vzdělávací aktivit budou směrovat zejména k pracovníkům studijního a projektového oddělení.