Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vývoj diagnostické baterie čtení s porozuměním u žáků 2. stupně ZŠ
Id projektuTL03000259
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období6/2020 - 12/2023
PoskytovatelKatedra českého jazyka a liter. s did., Program ÉTA
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem projektu bude vyvinout nástroj, jehož prostřednictvím získá speciálněpedagogická praxe možnost diagnostikovat úroveň porozumění souvislému textu u žáků 2. stupně ZŠ, jejichž zákonní zástupci žádají zohlednění u přijímacích zkoušek na SŠ. Testová baterie bude reflektovat aktuální pohled na proces porozumění textu a jeho úrovně a bude v souladu se stávajícími odbornými stanovisky, vědeckým poznáním a osvědčenými metodikami reprezentativních mezinárodních výzkumů čtenářské gramotnosti. Tento přístup české speciálněpedagogické diagnostice zatím uniká. Na vývoji baterie budou participovat odborníci z oblasti aplikované lingvistiky, oboroví didaktici, speciální pedagogové a dětští psychologové. Pilotáž a ověření materiálu bude pracovat s objektivními daty získanými eyetrackerem.