Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Výzkum molekulární podstaty hematologických malignit a nových biomarkerů pro cílenou buněčnou terapii
Id projektuSGS04/PřF/2023
Hlavní řešitelRNDr. Matouš Hrdinka, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceRakovina krve patří mezi nejčastější nádorová onemocnění. I přes značný pokrok v léčbě, zejména v oblasti imunoterapií, tato skupina onemocnění stále patří mezi nevyléčitelné. Navíc, pro řadu hematoonkologických diagnóz (např. mnohočetný myelom) jsou typické opakované relapsy díky přítomnosti rezistentních zbytkových klonů v těle pacienta. Hlavní výzvou základního I aplikovaného výzkumu tak zůstává hledání nových biomarkerů pro cílenou terapii a pochopení komplexních molekulárních mechanismů zodpovědných za vznik, vývoj a rezistenci rakovinných buněk. Pracoviště Blood Cancer Research Group (BCRG) při LF OU se dlouhodobě úspěšně zabývá klinickým, základním a aplikovaným výzkumem hematologických malignit a v této oblasti dosahuje mezinárodně významných výsledků. V navrhovaném jednoletém projektu navazujícím na náš předchozí výzkum, chceme studovat několik nových genů, biomarkerů a mechanismů, které mohou být významné pro vývoj nových terapeutických postupů založených na cílené inhibici a buněčné imunoterapii. Projekt se skládá ze tří hlavních cílů (1 ? Molekulární podstata rakoviny krve, 2 ? Nové biomarkery nádorových buněk, 3 ? Buněčné terapie) dělených na dílčí podprojekty, které budou řešeny jednotlivými studenty. Tento projekt tak povede nejen k získání nových důležitých poznatků, ale i k dalšímu profesnímu rozvoji studentů. Výstupem projektu budou minimálně dvě publikace (Jimp, Q1) a příspěvky na konferencích.