Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Změny tělesné kompozice a biomechaniky chůze u pacientů po bariatricko-metabolickém výkonu.
Id projektuSGS14/PdF/2023
Hlavní řešitelMgr. Veronika Horká, DiS.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceBěhem posledních dvou desetiletí se obezita stala vážným globálním zdravotním problémem. V zemích střední a východní Evropy stojí prevalence obezity v popředí všech epidemiologických studií [1,2]. Od konce 90. let 20. století se jako nejúčinnější léčba obezity ukazuje chirurgická léčba (BMS) [3]. Na rozdíl od konzervativní léčby, která dlouhodobě selhává u více než 80 % pacientů, vede metabolická chirurgie k dlouhodobému úspěchu u více než 80 % pacientů [4]. Pacienti s obezitou jsou také ohroženi komorbiditami, jako je diabetes typu II, steatóza jater, hypertenze, sarkopenická obezita a další. Kombinace nízké svalové hmoty a nízké síly se zvýšenou tukovou hmotou může dále zhoršit metabolické poruchy a tělesnou neschopnost se synergickým efektem [5]. Společné pokyny vydané Americkou společností pro metabolickou a bariatrickou chirurgii, Obesity Society a Americkou asociací klinických endokrinologů doporučují, aby pacienti po operaci dodržovali zdravý životní styl, který zahrnuje cvičení po dobu alespoň 30 minut denně [6]. BMS vede k významným změnám ve složení těla. Po výrazném úbytku tuku také následuje nechtěná ztráta svalové hmoty. Kombinace nízké svalové hmoty a síly se zvýšenou infiltrací tukové hmoty, známá jako sarkopenická obezita, může se synergickým efektem podporovat další prohlubování metabolických poruch a tělesného postižení. Navíc je sarkopenie u obézních subjektů spojena s vyšším rizikem hypertenze, arteriální ztuhlosti, dyslipidémie, inzulínové rezistence, artritidy kolene a osteoporózy, což způsobuje zvýšené riziko pádů a zlomenin a potíže s fyzickými funkcemi. Bylo zjištěno, že k tomuto efektu přispívá nedostatek fyzické aktivity typický pro tyto pacienty [7]. Je proto potřeba dalšího výzkumu k objasnění patofyziologického mechanismu zodpovědného za sarkopenickou obezitu a také vlivu cvičení na svalovou tkáň u pacientů po BMS [8].