OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Aplikovaná informatika
Typ studia:bakalářské
Forma studia:distanční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra informatiky a počítačů
Anotace oboru:Bakalářské studium ve studijním oboru Aplikovaná informatika v distanční formě studia, je určeno těm uchazečům, kteří již zpravidla
pracují v některé z oblastí, vyžadujících znalosti informačních technologií a aplikací pro praktické využití. Cílová skupina uchazečů
o tento studijní obor je v současné době velmi početná (této skutečnosti odpovídá veliký zájem o studium) a lze předpokládat, že
tento stav bude trvat ještě dosti dlouhou řadu let. Absolventi, z nichž většina již v oboru pracovala i během studia, nemají problémy
s uplatněním v praxi. Studium je koncipováno tak, aby poskytovalo výběr základních znalostních jednotek v oblasti aplikované
informatiky. Distanční forma studia je uchazeči o studium preferována před formou kombinovanou.
Profil absolventa:Odborné znalosti
Absolvent bakalářského oboru Aplikovaná informatika porozumí možnostem, podmínkám a omezení využití teorií, konceptů a metod v oblasti programových, technických a systémových prostředků. Bude mít široké znalosti teoretického základu informatiky a schopnost jejich uplatnění při správě informačních systémů, sítí a programování v praxi.

Odborné dovednosti
S využitím odborných znalostí řeší úkoly a problémy aplikací informatiky z oblasti databází, základů počítačové grafiky nebo softwarového inženýrství. Samostatně řeší komplexní problémy z oblasti programovacích prostředků pomocí základních procedurálních jazyků, objektově orientovaných jazyků a programování pro internet a intranet. Získává schopnost samostatného sestavení programu, modelovat základní algoritmy a struktury, programovat některé části a optimalizovat nastavení operačního systému.

Obecné způsobilosti
Student získává schopnost aplikace známých vlastností, tvrzení a postupů při řešení úloh, kategorizuje postupné úkoly k vyřešení zadaného problému, vytváří vlastní metody a je schopen ilustrace na příkladech. Rozvíjí způsobilost aktivní komunikace v oblasti informatiky, schopnost studia a orientace v odborné literatuře a písemného zpracování zadané problematiky. V týmu dovede obhájit vlastní způsob řešení úkolu, prezentovat výsledky své práce a samostatně získávat další odborné znalosti.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky.
V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.
Obsah přijímací zkoušky: PZ z informatiky
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub