OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Kartografie a geoinformatika
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Přírodovědecká fakulta
Katedra:Katedra fyzické geografie a geoekologie
Anotace oboru:Obor je zaměřen na získání teoretických a praktických poznatků z oblasti kartografie a geoinformatiky a na zvládnutí jejich aplikací při získávání, uchovávání, zpracovávání, vyhodnocování, vizualizaci a prezentaci geografických dat a informací na úrovni současného vědeckého poznání a požadavků praxe.
Cíle studia: V průběhu studia získají studenti základní znalosti z oblasti všeobecného základu (statistika, jazyk...) a znalosti a dovednosti z oblastí odborné specializace (kartografie a geoinformatika). Předpokládá se získání znalostí a dovedností v těchto konkrétních oblastech: ovládání geoinformatických technologií, praktické terénní mapování, zpracování a prezentace geografických dat, tvorba map.
Cílem studia je:
a. vybavit absolventy dostatečnými kompetencemi v kartografii a geoinformatice, aby mohli vstupovat do praxe,
b. poskytnout základ pro možné studium v navazujících magisterských oborech.
Profil absolventa:Zaměření výuky na praktické ovládnutí přístrojů a metod sběru dat, základního software i na teoretické stránky oboru umožní po složení bakalářské zkoušky jak přímé uplatnění absolventů v praxi, tak případné pokračování ve zvoleném navazujícím magisterském programu.
Charakteristika profesí, pro jejichž výkon má být absolvent připraven: geoinformatik, správce GIS, kartograf, terénní pracovník sběru geografických dat (mapování).


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky.
V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky: informace o kritériích zkoušky
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:termíny přijímacího řízení
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: přehled okruhů pro přijímací řízení
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Ing. Radek Dušek, Ph.D.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub