Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název programu / oboru: Anglická filologie - minor

Alexander, M. A History of English Literature. New York: Palgrave, 2007.
Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.
Downing, A., Locke, P. A University Course in English Grammar. London: Routledge, 2002.
Dušková, L. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 1994.
High, P. An Outline of American Literature. London: Longman, 1986.
Mair, C. English Linguistics. Tübingen: GNV, 2008.
Nangonová, S. An Outline of British History. Ostrava: Ostravská univerzita, 1995.
Ruland, R., Bradbury, M. Od puritanismu k postmodernismu. Praha: Mladá fronta, 1997.
Štekauer, P. (ed.). Rudiments of English Linguistics. Prešov: Slovacontact, 2000.