Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název programu / oboru: Historie - minor

ČORNEJ, Petr, Ivana ČORNEJOVÁ a František PARKAN. Dějepis pro gymnázia a střední školy, 1-4. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001-2009.
ČURDA, Jan. Moderní dějiny pro střední školy: světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století. Brno: Didaktis, 2015.
Dějiny 19. století pro střední školy. Pracovní sešit. Světové dějiny a dějiny českých zemí - dlouhého 19. století. Brno: Didaktis 2016.
Dějiny 19. století pro střední školy. Učebnice. Světové dějiny a dějiny českých zemí - dlouhého 19. století. Brno: Didaktis 2016.
Starší dějiny pro střední školy. Učebnice. Část druhá. Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk. Brno: Didaktis 2018.
Starší dějiny pro střední školy. Učebnice. Část první, Pravěk, starověk, raný středověk. Brno: Didaktis 2018