OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Andragogika
Typ studia:bakalářské
Forma studia:kombinované
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra pedagogiky a andragogiky
Anotace oboru:
Profil absolventa:Kognitivní cíle (znalosti):
Na konci bakalářského studijního oboru bude mít absolvent základní/široké znalosti:
- ovládá základy teorie a praxe výchovy a vzdělávání dospělých s důrazem na moderní vzdělávací technologie;
- orientuje se v soudobých koncepcích vzdělávání, dokáže definovat klíčová paradigmata jednotlivých proudů, zná tendence vývoje ve vyspělých zemích (EU, OECD);
- je vybaven i znalostmi z ekonomie, práva a managementu, metodologie věd a sociálních výzkumů;
- orientuje se v příslušné platné legislativě, právních úpravách a trendech v rámci ČR i v rámci členských zemích EU.

Psychomotorické cíle (dovednosti):
Absolvent bude schopen:
- aplikovat základní poznatky psychologických a sociologických věd, jakož i věd o řízení při řešení problémů výchovy a vzdělávání dospělých v širokém pojetí;
- kompetentně organizovat další vzdělávání dospělých, využívat participačních metod vzdělávání a kultivace dospělých;
- ovládat personální management a plánovat kariérový růst dospělých v souladu s vývojovými trendy oboru;
- dokáže připravit a realizovat vzdělávací projekt/program na bázi učebního plánu a osnov.

Způsobilosti:
Absolvent bude způsobilý:
- realizovat školení lektorů dospělých;
- participovat na tvorbě projektů evaluace vzdělávacích programů a institucí;
- řídit další vzdělávání dospělých na bázi jejich docility.

Absolventi se mohou uplatnit na pozici:
- organizačního/řídícího pracovníka, konzultanta nebo poradce profesní kariéry, lektora-metodika, vedoucího/projektanta edukačních akcí
- výzkumného pracovníka v oblasti analýzy vzdělávacích akcí a zkoumání efektivity edukace dospělých;
- projektového manažera operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost a 

Lidské zdroje a zaměstnanost;
- personalisty;
- realizátora diagnostiky, hospitační činnosti a externí evaluace vzdělávacích institucí, marketingových služeb, rekvalifikačních programů;
- pracovníka občanských sdružení;
- soukromého podnikatele ve výše uvedených oblastech.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:Přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:12.-19. května 2018
Požadavky pro přijetí: úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení
Okruhy pro přijímací řízení: logické myšlení
verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida, email: ; telefon: +420 597 091 234, mobil: +420 733 784 095.mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub