OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Ošetřovatelství
Typ studia:doktorské
Forma studia:prezenční
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:4 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Lékařská fakulta
Katedra:Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Anotace oboru:
Profil absolventa:Vystupni znalosti a dovednosti reflektuji cile studia. Absolventi budou:
?{ orientovani ve v.dnim o.et.ovatelstvi a jeho metodologii, budou schopni v.deckeho badani a samostatne tv.r.i .innosti v oboru O.et.ovatelstvi
?{ schopni aplikace o.et.ovatelskeho diagnostickeho p.istupu, budou schopni verifikovat a validizovat klasifika.ni systemy oboru o.et.ovatelstvi a budou znat strukturu a pojeti o.et.ovatelskych system.
?{ znali komponent o.et.ovatelskych system., struktu.e, organizaci, cil.m, funkci a rolim subjekt. a strategii zm.ny
?{ schopni vyu.ivat praxi zalo.enou na d.kazech (EBP) v o.et.ovatelstvi
?{ schopni podilet se na tvorb., adaptaci a evaluaci klinickych doporu.enych postup. v o.et.ovatelstvi
?{ p.ipraveni metodicky a mana.ersky p.sobit v pe.i o zdravi, v prevenci onemocn.ni a v pe.i o nemocne jedince, rodiny, popula.ni skupiny ve zdravotnickych institucich a v komunitni o.et.ovatelske pe.i v ramci primarni, sekundarni a terciarni zdravotni peče.
znalí filosofických, etických a právních aspektů v efektivní ošetřovatelské praxi
. schopni implementovat výzkum v ošetřovatelství a schopni vést respektovanou vědeckou a publikační činnost národní i mezinárodní úrovně
. orientováni v klíčových strategiích mezinárodního ošetřovatelství a schopni vést jejich faktografickou analýzu

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí:
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:informace o přijímacím řízení pro doktorský studijní programmohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub