Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Okruhy pro přijímací řízení

zpět

Název programu / oboru: Fyzioterapie

Okruhy odborný test: fyziologie

  • fyziologie a patofyziologie pohybového systému
  • neurofyziologie a patoneurofyziologie
  • diagnostika poruch pohybového systému
  • rehabilitace v klinických oborech
  • fyzikální terapie a balneoterapie
  • ergonomie

Okruhy pro test: Multiple choice test z AJ

  • Anglická gramatika na středně pokročilé úrovni se zaměřením zejména na systém slovesných časů v angličtině, modální slovesa, -ing formy sloves, trpný rod, použití infinitivu s "to" a bez "to", vztažné a podmiňovací věty, přídavná jména a příslovce, předložky, frázová slovesa
  • Zdravotnická angličtina se zaměřením na slovní zásobu a typické obraty používané ve fyzioterapii