OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Saxofon
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:BcA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra dechových nástrojů
Anotace oboru:Absolvent při ukončení bakalářského studia musí svoji kvalifikaci prokázat schopností samostatně kreativně myslet a tvořit. Tyto vlastnosti dokumentuje bakalářským absolventským koncertem (celovečerním recitálem) a bakalářskou závěrečnou prací. Disponuje schopností samostatné umělecké práce, pružné adaptace a orientace v současném uměleckém provozu. Dovede aplikovat znalosti a dovednosti v co nejširším záběru. Variabilita, maximální potence se dále rozvíjet, využívání všech zdrojů informací a poznatků dávají předpoklady pro spektrum profesí, pro jejichž výkon je absolvent připravován. Důraz na kreativitu a variabilnost je obecným předpokladem pro zvládnutí různých profesí, avšak oblasti, v nichž by absolvent nalezl uplatnění, jsou především koncertní činnost sólová a komorní, hra v symfonickém, operním, operetním či komorním orchestru. Umělecká výchova k interpretaci hudební instrumentální literatury historických epoch na profesionální úrovni. Rozvoj schopností, dovedností a umělecky tvůrčího a osobitého přístupu k formě a obsahu hudebního díla, k jeho vnitřní a vnější významovosti, k zákonitostem hudebního vývoje, k pochopení jednotlivých slohů a k odborné dovednosti tuto problematiku přenášet do interpretačního projevu. Cílem studia je dosažení takové umělecko - interpretační úrovně ve hře na nástroj, aby posluchač po absolvování studia mohl kvalitně plnit úlohu, kterou od něho očekává umělecká praxe, se zvláštním zřetelem k interpretačním požadavkům.
Profil absolventa:Absolventi při ukončení bakalářského studia musí svoji kvalifikaci prokázat schopností samostatně kreativně myslet a tvořit. Tyto vlastnosti dokumentují bakalářským absolventským koncertem (celovečerním recitálem) a bakalářskou diplomovou prací. Disponují schopností samostatné umělecké práce, pružné adaptace a orientace v současném uměleckém provozu. Jsou způsobilí nejen koncertně vystupovat, ale mají rovněž rozsáhlé didaktické znalosti ve svém oboru díky nimž dovedou vysoce odborně řídit pedagogický proces. Umí aplikovat znalosti a dovednosti v co nejširším záběru, Variabilita, maximální potence se dále rozvíjet, využívání všech zdrojů informací a poznatků dávají předpoklady pro spektrum profesí, pro jejichž výkon jsou absolventi připravováni. Důraz na kreativitu a variabilnost je obecným předpokladem pro zvládnutí různých profesí, avšak oblasti, v nichž by absolventi nalezli uplatnění, jsou především koncertní činnost sólová a komorní, hra v symfonickém, operním, operetním či komorním orchestru, je kvalifikován pro pedagogickou činnost na všech základních školách hudebního zaměření, kde se vyžaduje první stupeň vysokoškolského vzdělání.


Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová - praktická
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k talentové (praktické) zkoušce:
  1. Etudy: H. Klosé: Études De Genre Et De Mécanisme (Studies for Style and Technique) - jedna etuda dle volby uchazeče, Marcel Mule 18 Exercises or Studies - jedna etuda dle vlastní volby.
  2. Jeden z následujících koncertů: Georges Tourneur: Koncert, Carl Elbe: Koncert, Alexander Glazunov: Koncert op.109.
  3. Jedna z následujících sonát a sonatin: Paul Creston: Sonata op.19, Bernhard Heiden: Sonata, Alexandre Tcherepnine: Sonatine Sportive.
Požadavky k ústnímu pohovoru:
  1. dějiny nástroje
  2. důležitá literatura pro saxofon
  3. významné hudební akce a instituce
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 100 bodů. Hranice pro „vyhověl - nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 60 bodů, přičemž platí, že pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů byť v jedné disciplíně přijímací zkoušky, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
  • hra na nástroj nebo zpěv (talentová praktická zkouška): 50 - 70 bodů
  • rozbor skladby (písemná zkouška): 5 - 15 bodů
  • všeobecný kulturní přehled (ústní zkouška): 5 - 15 bodů
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test: test z hudební teorie
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín: duben 2018
náhradní termín: duben 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida (email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub