OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

Název oboru:Sochařství-volná tvorba
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:MgA.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta umění
Katedra:Katedra sochařství
Anotace oboru:V magisterském studiu sochařství se počítá se studentovou dobrou vybaveností technickou a teoretickou. Důležitá je silná tvůrčí potence a osobnost nejen zajímavá, ale osobnost schopná samostatně přicházet na podstatu problémů před něj stavěných. Neplésti si příběh se slepou popisností.
Profil absolventa:Na konci magisterského vzdělávání bude mít absolvent oboru široké znalosti dějin a principů evropského i světového sochařství a bude se výborně orientovat v současné umělecké scéně napříč obory. Jeho znalosti z oblasti technologií a materiálů užívaných v sochařství budou svojí úrovní odpovídat soudobému stavu poznání. S načerpanými znalostmi pracuje tvůrčím způsobem v rámci sochařství i v mezioborových souvislostech. Dokáže tvořit širokou škálou metod, postupů a technik s většinou materiálů užívaných dnes v sochařství a tyto své zkušenosti přizpůsobovat dané situaci. Výsledky své práce dovede prezentovat na profesionální úrovni a doprovodit je autorským výkladem či obhajobou. Absolvent je způsobilý naprosto samostatné sochařské práce ve všech disciplínách oboru a také vlastní originální umělecké činnosti pramenící z tvůrčí osobnosti poučené studiem. Dovede předávat své znalosti a dovednosti na praktické úrovni.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:talentová
Obsah přijímací zkoušky: Požadavky k přijímací zkoušce:
  • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti
  • popis a obhajoba vlastního projektu po dobu magisterského studia. Nezbytná je schopnost uchazeče dále stavět své směřování k samostatné a profesionální sochařské praxi na základě předešlých pracích obsažených v portfoliu
  • teoretické znalosti uchazeče z oboru, praxe v oboru a její výsledky, bibliografie
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč může získat max. 40 bodů. Hranice pro „vyhověl – nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 30 bodů.
  • dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti: max. 20 bodů
  • teoretické znalosti z oboru, praxe v oboru a její výsledky, bibliografie a osobní projekt magisterského studia: max. 20 bodů
Pokud uchazeč za obě disciplíny přijímací zkoušky získá méně než 30 bodů, nesplnil podmínky pro její úspěšné vykonání.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura:
Vzorový test:
Termíny přijímacích zkoušek:řádný termín: 19. dubna 2018
náhradní termín: 26. dubna 2018
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida (email: , telefon: 597 09 1234).mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub