Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

           
     
       
   
   
 

Specializace Fakulta Typ studia Forma studia Jazyk výuky Délka studia
(Studijní program)
Analytická chemie heterogenních systémůPřírodovědecká fakultadoktorsképrezenčníčeština4 roky
(Analytická chemie)
Analytická chemie heterogenních systémůPřírodovědecká fakultadoktorskékombinovanéčeština4 roky
(Analytická chemie)
AndragogikaPedagogická fakultabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Pedagogika)
Anglická filologieFilozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglická filologie)
Anglická filologieFilozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Anglická filologie)
Anglická filologieFilozofická fakultadoktorsképrezenčníčeština4 roky
(Anglická filologie)
Anglická filologieFilozofická fakultadoktorskékombinovanéčeština4 roky
(Anglická filologie)
Anglická filologie - Český jazyk a literatura
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Anglická filologie)
Anglická filologie - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglická filologie)
Anglická filologie - Dějiny umění
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Anglická filologie)
Anglická filologie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglická filologie)
Anglická filologie - Filozofie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Anglická filologie)
Anglická filologie - Francouzská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Anglická filologie)
Anglická filologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglická filologie)
Anglická filologie - Historie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Anglická filologie)
Anglická filologie - Historie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglická filologie)
Anglická filologie - Latinský jazyk a kultura středověku
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Anglická filologie)
Anglická filologie - Německá filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Anglická filologie)
Anglická filologie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglická filologie)
Anglická filologie - Polská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Anglická filologie)
Anglická filologie - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglická filologie)
Anglická filologie - Ruská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Anglická filologie)
Anglická filologie - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglická filologie)
Anglická filologie - Španělská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Anglická filologie)
Anglická filologie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglická filologie)
Anglická filologie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglická filologie)
Anglický jazyk - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Anglický jazyk - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Anglický jazyk - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Anglický jazyk - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Anglický jazyk - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Anglický jazyk - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Anglický jazyk - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Anglický jazyk - Výchova ke zdraví (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Anglický jazyk - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Anglický jazyk pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Anglický jazyk pro SŠ - Dějepis pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Anglický jazyk pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Anglický jazyk pro SŠ - Německý jazyk pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Anglický jazyk pro SŠ - Polský jazyk pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Anglický jazyk pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Anglický jazyk pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Anglický jazyk pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Anglický jazyk pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Anglický jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Anglický jazyk pro ZŠ - Matematika pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Anglický jazyk pro ZŠ - Technická výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Anglický jazyk pro ZŠ - Výchova ke zdraví pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Anglický jazyk pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Angličtina pro odbornou a profesní komunikaciFilozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglická filologie)
Angličtina pro odbornou a profesní komunikaciFilozofická fakultabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Anglická filologie)
Angličtina pro překladFilozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Anglická filologie)
Animovaná tvorbaFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Intermediální umění)
Aplikovaná fyzioterapieLékařská fakultanavazující magistersképrezenčníneuvedeno2 roky
(Aplikovaná fyzioterapie)
Aplikovaná informatikaPřírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Aplikovaná informatika)
Aplikovaná informatikaPřírodovědecká fakultabakalářskédistančníčeština3 roky
(Aplikovaná informatika)
Aplikovaná informatikaPřírodovědecká fakultabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Aplikovaná informatika)
Aplikovaná informatikaPřírodovědecká fakultadoktorsképrezenčníčeština4 roky
(Aplikovaná informatika)
Applied InformaticsPřírodovědecká fakultadoktorsképrezenčníneuvedeno4 roky
(Aplikovaná informatika)
BiofyzikaPřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Aplikovaná fyzika)
BiofyzikaPřírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
BiologiePřírodovědecká fakultadoktorsképrezenčníčeština4 roky
(Biologie)
Biologie - Anglická filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Český jazyk a literatura
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Chemie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Chemie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Dějiny umění
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Filozofie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Francouzská filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Fyzika
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Geografie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Historie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Historie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Hudební výchova
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Informatika
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Informatika (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Latinský jazyk a kultura
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Matematika
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Německá filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Pedagogika
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Polská filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Psychologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Ruská filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Sociologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Španělská filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Tělesná výchova
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Výtvarná výchova
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Základy společenských věd
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Biologie pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Biologie pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Biologie pro SŠ - Dějepis pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Biologie pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Biologie pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Biologie pro SŠ - Geografie pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Biologie pro SŠ - Hudební výchova pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Biologie pro SŠ - Informatika pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Biologie pro SŠ - Matematika pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Biologie pro SŠ - Německý jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Biologie pro SŠ - Pedagogika pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Biologie pro SŠ - Polský jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Biologie pro SŠ - Psychologie pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Biologie pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Biologie pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Biologie pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Biologie pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Biologie pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzituPřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Biologie)
CembaloFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Instrumentální hra)
CembaloFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Instrumentální hra)
Český jazykFilozofická fakultadoktorsképrezenčníčeština4 roky
(Český jazyk)
Český jazykFilozofická fakultadoktorskékombinovanéčeština4 roky
(Český jazyk)
Český jazyk - Anglický jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Český jazyk - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Český jazyk - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Český jazyk - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Český jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Český jazyk - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Český jazyk - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Český jazyk - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Český jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Český jazyk - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Český jazyk - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Český jazyk - Výchova ke zdraví (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Český jazyk - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Český jazyk a literaturaFilozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literaturaFilozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Anglická filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Anglická filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Dějiny umění
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Dějiny umění
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Filozofie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Filozofie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Francouzská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Francouzská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Historie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Historie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Historie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Latinský jazyk a kultura
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Latinský jazyk a kultura středověku
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Německá filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Německá filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Polská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Polská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Ruská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Ruská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Sociologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Španělská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Španělská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Český jazyk a literatura)
Český jazyk a literatura pro SŠ - Dějepis pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Český jazyk a literatura pro SŠ - Francouszký jazyk pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Český jazyk a literatura pro SŠ - Německý jazyk pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Český jazyk a literatura pro SŠ - Polský jazyk pro SŠ -
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Český jazyk a literatura pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠ -
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Český jazyk a literatura pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ -
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Český jazyk a literatura pro SŠ - základy společenských věd pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Český jazyk pro ZŠ - Anglický jazyk pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Český jazyk pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Český jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Český jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Český jazyk pro ZŠ - Matematika pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Český jazyk pro ZŠ - Občanská výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Český jazyk pro ZŠ - Technická výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Český jazyk pro ZŠ - Tělesná výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Český jazyk pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Čeština pro cizinceFilozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Čeština pro cizince)
ChemiePřírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
ChemiePřírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Anglická filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Biologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Český jazyk a literatura
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Dějiny umění
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Filozofie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Francouzská filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Fyzika
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Geografie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Historie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Historie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Hudební výchova
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Informatika
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Informatika (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Latinský jazyk a kultura
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Matematika
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Německá filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Pedagogika
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Polská filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Psychologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Ruská filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Sociologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Španělská filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Tělesná výchova
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Výtvarná výchova
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Základy společenských věd
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Chemie)
Chemie pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Chemie pro SŠ - Biologie pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Chemie pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Chemie pro SŠ - Dějepis pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Chemie pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Chemie pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Chemie pro SŠ - Geografie pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Chemie pro SŠ - Hudební výchova pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Chemie pro SŠ - Informatika pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Chemie pro SŠ - Matematika pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Chemie pro SŠ - Německý jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Chemie pro SŠ - Pedagogika pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Chemie pro SŠ - Polský jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Chemie pro SŠ - Psychologie pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Chemie pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Chemie pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Chemie pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Chemie pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Chemie pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Chirurgické oboryLékařská fakultadoktorskékombinovanéčeština4 roky
(Chirurgické obory)
Chirurgické oboryLékařská fakultadoktorsképrezenčníčeština4 roky
(Chirurgické obory)
Dějepis pro SŠ - Německý jazyk pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Dějepis pro SŠ - Polský jazyk pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Dějepis pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Dějepis pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Dějepis pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Dějiny uměníFilozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Dějiny uměníFilozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Anglická filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Anglická filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Český jazyk a literatura
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Český jazyk a literatura
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Filozofie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Filozofie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Francouzská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Francouzská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Historie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Historie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Historie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Latinský jazyk a kultura
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Latinský jazyk a kultura středověku
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Německá filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Německá filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Polská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Polská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Ruská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Ruská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Sociologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Španělská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Španělská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Dějiny umění - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Didaktika dějepisuFilozofická fakultadoktorsképrezenčníčeština4 roky
(Didaktika dějepisu)
Didaktika dějepisuFilozofická fakultadoktorskékombinovanéčeština4 roky
(Didaktika dějepisu)
Digitální grafika ve virtuálním prostředíFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Grafika a kresba)
Ekonomická geografiePřírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ekonomická geografie a regionální rozvoj)
Ekonomická geografiePřírodovědecká fakultabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Ekonomická geografie a regionální rozvoj)
English PhilologyFilozofická fakultabakalářsképrezenčníangličtina3 roky
(English Philology)
English PhilologyFilozofická fakultanavazující magistersképrezenčníangličtina2 roky
(English Philology)
English PhilologyFilozofická fakultadoktorsképrezenčníangličtina4 roky
(English Philology)
English PhilologyFilozofická fakultadoktorskékombinovanéangličtina4 roky
(English Philology)
ErgoterapieLékařská fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ergoterapie)
Experimentální biologiePřírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Experimentální biologiePřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Biologie)
FagotFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Instrumentální hra)
FagotFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Instrumentální hra)
Filozofická studiaFilozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Filozofická studia)
FilozofieFilozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Filozofie)
FilozofieFilozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Filozofie)
FilozofieFilozofická fakultabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Filozofie)
FilozofieFilozofická fakultadoktorsképrezenčníčeština4 roky
(Filozofie)
FilozofieFilozofická fakultadoktorskékombinovanéčeština4 roky
(Filozofie)
Filozofie - Anglická filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Filozofie)
Filozofie - Anglická filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Filozofie)
Filozofie - Česká jazyk a literatura
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Filozofie)
Filozofie - Český jazyk a literatura
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Filozofie)
Filozofie - Dějiny umění
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Filozofie)
Filozofie - Dějiny umění
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Filozofie)
Filozofie - Francouzská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Filozofie)
Filozofie - Francouzská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Filozofie)
Filozofie - Historie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Filozofie)
Filozofie - Historie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Filozofie)
Filozofie - Latinský jazyk a kultura
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Filozofie)
Filozofie - Latinský jazyk a kultura středověku
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Filozofie)
Filozofie - Německá filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Filozofie)
Filozofie - Německá filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Filozofie)
Filozofie - Polská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Filozofie)
Filozofie - Polská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Filozofie)
Filozofie - Ruská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Filozofie)
Filozofie - Ruská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Filozofie)
Filozofie - Sociologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Filozofie)
Filozofie - Španělská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Filozofie)
Filozofie - Španělská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Filozofie)
FlétnaFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Instrumentální hra)
FlétnaFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Instrumentální hra)
FotografieFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Intermediální umění)
FotografieFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Intermediální umění)
Francouzská filologieFilozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologieFilozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Anglická filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Anglická filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Český jazyk a literatura
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Český jazyk a literatura
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Dějiny umění
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Dějiny umění
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Filozofie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Filozofie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Historie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Historie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Historie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Latinský jazyk a kultura
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Latinský jazyk a kultura středověku
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Německá filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Německá filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Polská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Polská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Ruská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Ruská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Sociologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Španělská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Španělská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzská filologie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzský jazyk pro SŠ - Dějepis pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Francouzský jazyk pro SŠ - Německý jazyk pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Francouzský jazyk pro SŠ - Polský jazyk pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Francouzský jazyk pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Francouzský jazyk pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Francouzský jazyk pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Francouzština pro odbornou a profesní komunikaciFilozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzština pro odbornou a profesní komunikaciFilozofická fakultabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Francouzská filologie)
Francouzština pro překladFilozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Francouzská filologie)
Fuzzy matematikaPřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Matematika)
Fuzzy MathematicsPřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníangličtina2 roky
(Mathematics)
Fyzická geografiePřírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Environmentální geografie)
Fyzická geografiePřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Environmentální geografie)
Fyzika - Anglická filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Biologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Český jazyk a literatura
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Chemie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Chemie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Dějiny umění
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Filozofie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Francouzská filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Geografie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Historie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Historie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Hudební výchova
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Informatika
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Informatika (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Latinský jazyk a kultura
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Matematika
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Německá filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Pedagogika
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Polská filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Psychologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Ruská filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Sociologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Španělská filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Tělesná výchova
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Výtvarná výchova
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Základy společenských věd
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika nanostrukturPřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Aplikovaná fyzika)
Fyzika nanostrukturPřírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzika)
Fyzika pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Fyzika pro SŠ - Biologie pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Fyzika pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Fyzika pro SŠ - Chemie pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Fyzika pro SŠ - Dějepis pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Fyzika pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Fyzika pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Fyzika pro SŠ - Geografie pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Fyzika pro SŠ - Hudební výchova pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Fyzika pro SŠ - Informatika pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Fyzika pro SŠ - Matematika pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Fyzika pro SŠ - Německý jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Fyzika pro SŠ - Pedagogika pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Fyzika pro SŠ - Polský jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Fyzika pro SŠ - Psychologie pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Fyzika pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Fyzika pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Fyzika pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Fyzika pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Fyzika pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
FyzioterapieLékařská fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Fyzioterapie)
Geografie - Anglická filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Biologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Český jazyk a literatura
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Chemie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Chemie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Dějiny umění
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Filozofie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Francouzská filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Fyzika
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Historie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Historie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Hudební výchova
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Informatika
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Informatika (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Latinský jazyk a kultura
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Matematika
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Německá filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Pedagogika
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Polská filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Psychologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Ruská filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Sociologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Španělská filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Tělesná výchova
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Výtvarná výchova
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Základy společenských věd
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Geografie pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Geografie pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Geografie pro SŠ - Dějepis pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Geografie pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Geografie pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Geografie pro SŠ - Hudební výchova pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Geografie pro SŠ - Informatika pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Geografie pro SŠ - Německý jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Geografie pro SŠ - Pedagogika pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Geografie pro SŠ - Polský jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Geografie pro SŠ - Psychologie pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Geografie pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Geografie pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Geografie pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Geografie pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Geografie pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
GrafikaFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Grafika a kresba)
GrafikaFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Grafika a kresba)
GrafikaFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná umění)
GrafikaFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Výtvarná umění)
Historické vědyFilozofická fakultadoktorsképrezenčníčeština4 roky
(Historické vědy)
Historické vědyFilozofická fakultadoktorskékombinovanéčeština4 roky
(Historické vědy)
HistorieFilozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Historie)
HistorieFilozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Historie)
Historie - Anglická filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Historie)
Historie - Anglická filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Historie)
Historie - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Historie)
Historie - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Historie)
Historie - Český jazyk a literatura
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Historie)
Historie - Český jazyk a literatura
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Historie)
Historie - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Historie)
Historie - Dějiny umění
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Historie)
Historie - Dějiny umění
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Historie)
Historie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Historie)
Historie - Filozofie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Historie)
Historie - Filozofie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Historie)
Historie - Francouzská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Historie)
Historie - Francouzská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Historie)
Historie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Historie)
Historie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Historie)
Historie - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Historie)
Historie - Latinský jazyk a kultura
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Historie)
Historie - Latinský jazyk a kultura středověku
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Historie)
Historie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Historie)
Historie - Německá filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Historie)
Historie - Německá filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Historie)
Historie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Historie)
Historie - Polská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Historie)
Historie - Polská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Historie)
Historie - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Historie)
Historie - Ruská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Historie)
Historie - Ruská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Historie)
Historie - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Historie)
Historie - Sociologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Historie)
Historie - Španělská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Historie)
Historie - Španělská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Historie)
Historie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Historie)
Historie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Historie)
HobojFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Instrumentální hra)
HobojFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Instrumentální hra)
Hospodářské a sociální dějinyFilozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Historie)
HousleFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Instrumentální hra)
HousleFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Instrumentální hra)
Hudební teorie a pedagogikaPedagogická fakultadoktorsképrezenčníčeština3 roky
(Specializace v pedagogice)
Hudební teorie a pedagogikaPedagogická fakultadoktorskékombinovanéčeština3 roky
(Specializace v pedagogice)
Hudební výchova - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Anglický jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Biologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Chemie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Geografie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Historie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Výchova ke zdraví (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání)
Hudební výchova pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Hudební výchova pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Hudební výchova pro SŠ - Dějepis pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Hudební výchova pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Hudební výchova pro SŠ - Německý jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Hudební výchova pro SŠ - Polský jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Hudební výchova pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Hudební výchova pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Hudební výchova pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Hudební výchova pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Hudební výchova pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Hudební výchova pro ZŠ - Výchova ke zdraví pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Informační a komunikační technologie - Anglický jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Informační a komunikační technologie - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání)
Informační a komunikační technologie - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání)
Informační a komunikační technologie - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání)
Informační a komunikační technologie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání)
Informační a komunikační technologie - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání)
Informační a komunikační technologie - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání)
Informační a komunikační technologie - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání)
Informační a komunikační technologie - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání)
Informační a komunikační technologie - Výchova ke zdraví (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání)
Informační a komunikační technologie - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání)
Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Matematika pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Občanská výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Technická výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Výchova ke zdraví pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Informační a komunikační technologie ve vzděláváníPedagogická fakultadoktorsképrezenčníčeština4 roky
(Informační a komunikační technologie ve vzdělávání)
Informační systémyPřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Informatika)
Informační systémyPřírodovědecká fakultanavazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Informatika)
InformatikaPřírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Anglická filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Biologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Český jazyk a literatura
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Chemie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Chemie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Dějiny umění
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Filozofie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Francouzská filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Fyzika
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Geografie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Historie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Historie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Hudební výchova
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Latinský jazyk a kultura
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Matematika
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Německá filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Pedagogika
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Polská filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Psychologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Ruská filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Sociologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Španělská filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Tělesná výchova
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Výtvarná výchova
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Základy společenských věd
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Informatika)
Informatika pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Informatika pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Informatika pro SŠ - Dějepis pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Informatika pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Informatika pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Informatika pro SŠ - Hudební výchova pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Informatika pro SŠ - Německý jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Informatika pro SŠ - Pedagogika pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Informatika pro SŠ - Polský jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Informatika pro SŠ - Psychologie pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Informatika pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Informatika pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Informatika pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Informatika pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Informatika pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Intenzivní péčeLékařská fakultanavazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Specializace ve zdravotnictví)
Interpretace a teorie interpretaceFakulta uměnídoktorsképrezenčníčeština3 roky
(Hudební umění)
Interpretace a teorie interpretaceFakulta uměnídoktorskékombinovanéčeština3 roky
(Hudební umění)
Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistikaFilozofická fakultadoktorsképrezenčníčeština4 roky
(Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika)
Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistikaFilozofická fakultadoktorskékombinovanéčeština4 roky
(Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika)
Kartografie a geoinformatikaPřírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Environmentální geografie)
KinantropologiePedagogická fakultadoktorsképrezenčníčeština4 roky
(Kinantropologie)
KlarinetFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Instrumentální hra)
KlarinetFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Instrumentální hra)
KlavírFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Instrumentální hra)
KlavírFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Instrumentální hra)
Knižní designFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Intermediální umění)
Knižní design a animaceFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Intermediální umění)
Komunitní péče v porodní asistenciLékařská fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Komunitní péče v porodní asistenci)
Komunitní péče v porodní asistenciLékařská fakultanavazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Komunitní péče v porodní asistenci)
Koncept - objekt - instalaceFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Intermediální umění)
Koncept - objekt - instalaceFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Intermediální umění)
KontrabasFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Instrumentální hra)
KontrabasFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Instrumentální hra)
KresbaFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Grafika a kresba)
KresbaFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Grafika a kresba)
Kulturní dějinyFilozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Historie)
Latinský jazyk a kulturaFilozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Latinský jazyk a kultura)
Latinský jazyk a kultura - Anglická filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Latinský jazyk a kultura)
Latinský jazyk a kultura - Český jazyk a literatura
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Latinský jazyk a kultura)
Latinský jazyk a kultura - Dějiny umění
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Latinský jazyk a kultura)
Latinský jazyk a kultura - Filozofie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Latinský jazyk a kultura)
Latinský jazyk a kultura - Francouzská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Latinský jazyk a kultura)
Latinský jazyk a kultura - Historie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Latinský jazyk a kultura)
Latinský jazyk a kultura - Německá filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Latinský jazyk a kultura)
Latinský jazyk a kultura - Polská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Latinský jazyk a kultura)
Latinský jazyk a kultura - Ruská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Latinský jazyk a kultura)
Latinský jazyk a kultura - Sociologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Latinský jazyk a kultura)
Latinský jazyk a kultura - Španělská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Latinský jazyk a kultura)
Latinský jazyk a kultura - Základy společenských věd
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Latinský jazyk a kultura)
Latinský jazyk a kultura středověkuFilozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Latinský jazyk a kultura středověku)
Latinský jazyk a kultura středověku - Anglická filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Latinský jazyk a kultura středověku)
Latinský jazyk a kultura středověku - Český jazyk a literatura
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Latinský jazyk a kultura středověku)
Latinský jazyk a kultura středověku - Dějiny umění
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Latinský jazyk a kultura středověku)
Latinský jazyk a kultura středověku - Filozofie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Latinský jazyk a kultura středověku)
Latinský jazyk a kultura středověku - Francouzská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Latinský jazyk a kultura středověku)
Latinský jazyk a kultura středověku - Historie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Latinský jazyk a kultura středověku)
Latinský jazyk a kultura středověku - Německá filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Latinský jazyk a kultura středověku)
Latinský jazyk a kultura středověku - Polská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Latinský jazyk a kultura středověku)
Latinský jazyk a kultura středověku - Ruská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Latinský jazyk a kultura středověku)
Latinský jazyk a kultura středověku - Španělská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Latinský jazyk a kultura středověku)
Lesní rohFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Instrumentální hra)
Lesní rohFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Instrumentální hra)
Literární věda - teorie a dějiny národních literaturFilozofická fakultadoktorsképrezenčníčeština4 roky
(Literární věda - teorie a dějiny národních literatur)
Literární věda - teorie a dějiny národních literaturFilozofická fakultadoktorskékombinovanéčeština4 roky
(Literární věda - teorie a dějiny národních literatur)
Malba IFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Malba)
Malba IFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Malba)
Malba IIFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Malba)
Malba IIFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Malba)
MatematikaPřírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
MatematikaPřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Matematika)
MatematikaPřírodovědecká fakultadoktorsképrezenčníčeština4 roky
(Matematika)
Matematika - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Anglická filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Anglický jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Matematika - Biologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika se zaměřením na vzdělávání)
Matematika - Český jazyk a literatura
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Chemie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Chemie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Dějiny umění
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Filozofie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Francouzská filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Fyzika
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Geografie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Historie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Historie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Hudební výchova
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika se zaměřením na vzdělávání)
Matematika - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika se zaměřením na vzdělávání)
Matematika - Informatika
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Informatika (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Latinský jazyk a kultura
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Německá filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika se zaměřením na vzdělávání)
Matematika - Pedagogika
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Polská filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Psychologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Ruská filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Sociologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Španělská filologie
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika se zaměřením na vzdělávání)
Matematika - Tělesná výchova
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika se zaměřením na vzdělávání)
Matematika - Výchova ke zdraví (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika se zaměřením na vzdělávání)
Matematika - Výtvarná výchova
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika se zaměřením na vzdělávání)
Matematika - Základy společenských věd
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)
Přírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Matematika)
Matematika pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Matematika pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Matematika pro SŠ - Dějepis pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Matematika pro SŠ - Dějiny výtvarné kultury pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Matematika pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Matematika pro SŠ - Geografie pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Matematika pro SŠ - Hudební výchova pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Matematika pro SŠ - Informatika pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Matematika pro SŠ - Německý jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Matematika pro SŠ - Pedagogika pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Matematika pro SŠ - Polský jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Matematika pro SŠ - Psychologie pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Matematika pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Matematika pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Matematika pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Matematika pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Matematika pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠ
Přírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Matematika pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Matematika pro ZŠ - Technická výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Matematika pro ZŠ - Výchova ke zdraví pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Matematika pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
MathematicsPřírodovědecká fakultadoktorsképrezenčníneuvedeno4 roky
(Matematika)
MathematicsPřírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníangličtina3 roky
(Mathematics)
MathematicsPřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníangličtina2 roky
(Mathematics)
Monumentika a publicita průmyslového dědictvíFilozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Dějiny umění)
Němčina pro odbornou a profesní komunikaciFilozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Němčina pro odbornou a profesní komunikaciFilozofická fakultabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Německá filologie)
Němčina pro překladFilozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Německá filologie)
Německá filologieFilozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Německá filologieFilozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Německá filologie)
Německá filologieFilozofická fakultanavazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Německá filologie)
Německá filologieFilozofická fakultadoktorsképrezenčníčeština4 roky
(Německá filologie)
Německá filologieFilozofická fakultadoktorskékombinovanéčeština4 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Anglická filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Anglická filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Český jazyk a literatura
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Český jazyk a literatura
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Dějiny umění
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Dějiny umění
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Filozofie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Filozofie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Francouzská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Francouzská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Historie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Historie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Historie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Latinský jazyk a kultura
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Latinský jazyk a kultura středověku
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Polská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Polská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Ruská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Ruská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Sociologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Španělská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Španělská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Německá filologie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Německá filologie)
Německý jazyk pro SŠ - Polský jazyk pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Německý jazyk pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Německý jazyk pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Německý jazyk pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Nutriční terapieLékařská fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Nutriční terapie)
Nutriční terapieLékařská fakultabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Nutriční terapie)
Občanská výchova - Anglický jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Občanská výchova - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání)
Občanská výchova - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání)
Občanská výchova - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání)
Občanská výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání)
Občanská výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání)
Občanská výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání)
Občanská výchova - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání)
Občanská výchova - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání)
Občanská výchova - Výchova ke zdraví (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání)
Občanská výchova - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání)
Občanská výchova pro ZŠ - Anglický jazyk pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Občanská výchova pro ZŠ - Český jazyk pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Občanská výchova pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Občanská výchova pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Občanská výchova pro ZŠ - Matematika pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Občanská výchova pro ZŠ - Technická výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Občanská výchova pro ZŠ - Výchova ke zdraví pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Občanská výchova pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Ochrana a podpora veřejného zdravíLékařská fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Ochrana a podpora veřejného zdraví)
Ochrana a podpora zdravíLékařská fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ochrana a podpora zdraví)
Ochrana a tvorba krajinyPřírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Environmentální geografie)
Ochrana a tvorba krajinyPřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Environmentální geografie)
Odborné předměty se zaměřením na vzděláváníPedagogická fakultabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání)
Ošetřovatelská péče v geriatriiLékařská fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Ošetřovatelská péče v geriatrii)
Ošetřovatelská péče v geriatriiLékařská fakultanavazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Ošetřovatelská péče v geriatrii)
Ošetřovatelská péče v psychiatriiLékařská fakultanavazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Ošetřovatelská péče v psychiatrii)
Ošetřovatelská péče v psychiatriiLékařská fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Ošetřovatelská péče v psychiatrii)
OšetřovatelstvíLékařská fakultadoktorsképrezenčníčeština4 roky
(Ošetřovatelství)
OšetřovatelstvíLékařská fakultadoktorskékombinovanéčeština4 roky
(Ošetřovatelství)
Památková péče se zaměřením na technické památkyFilozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Dějiny umění)
Pedagogika - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Biologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Chemie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Geografie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Historie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pedagogika)
Pedagogika předškolního věkuPedagogická fakultanavazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Specializace v pedagogice)
Pedagogika pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Pedagogika pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Pedagogika pro SŠ - Dějepis pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Pedagogika pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Pedagogika pro SŠ - Hudební výchova pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Pedagogika pro SŠ - Německý jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Pedagogika pro SŠ - Polský jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Pedagogika pro SŠ - Psychologie pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Pedagogika pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Pedagogika pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Pedagogika pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Pediatrické ošetřovatelstvíLékařská fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Pediatrické ošetřovatelství)
Pediatrické ošetřovatelstvíLékařská fakultabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Pediatrické ošetřovatelství)
Politická a kulturní geografiePřírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Geografie)
Politická a kulturní geografiePřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Geografie)
Polská filologieFilozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Polská filologie)
Polská filologieFilozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Anglická filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Anglická filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Český jazyk a literatura
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Český jazyk a literatura
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Dějiny umění
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Dějiny umění
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Filozofie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Filozofie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Francouzská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Francouzská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Historie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Historie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Historie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Latinský jazyk a kultura
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Latinský jazyk a kultura středověku
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Německá filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Německá filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Ruská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Ruská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Sociologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Španělská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Španělská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Polská filologie)
Polská filologie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Polská filologie)
Polský jazykFilozofická fakultadoktorsképrezenčníčeština4 roky
(Polský jazyk)
Polský jazykFilozofická fakultadoktorskékombinovanéčeština4 roky
(Polský jazyk)
Polský jazyk pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Polský jazyk pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Polský jazyk pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Polština pro odbornou a profesní komunikaciFilozofická fakultabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Polská filologie)
Polština pro překladFilozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Polská filologie)
Porodní asistenceLékařská fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Porodní asistence)
PozounFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Instrumentální hra)
PozounFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Instrumentální hra)
PsychologieFilozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie)
Psychologie - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Biologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Geografie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Historie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Psychologie se zaměřením na vzdělávání)
Psychologie pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Psychologie pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Psychologie pro SŠ - Dějepis pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Psychologie pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Psychologie pro SŠ - Hudební výchova pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Psychologie pro SŠ - Německý jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Psychologie pro SŠ - Polský jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Psychologie pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Psychologie pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Psychologie pro SŠ - Tělesná výchova pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Psychologie pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Radiologický asistentLékařská fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Specializace ve zdravotnictví)
RekreologiePedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova a sport)
RekreologiePedagogická fakultabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Tělesná výchova a sport)
Rozvoj a řízení v sociální práciFakulta sociálních studiínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Sociální práce)
Rozvoj a řízení v sociální práciFakulta sociálních studiínavazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Sociální práce)
Ruská filologieFilozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologieFilozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Anglická filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Anglická filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Český jazyak a literatura
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Český jazyk a literatura
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Dějiny umění
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Dějiny umění
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Filozofie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Filozofie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Francouzská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Francouzská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Historie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Historie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Historie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Latinský jazyak a kultura středověku
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Latinský jazyk a kultura
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Německá filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Německá filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Polská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Polská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Sociologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Španělská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Španělská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruská filologie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruský jazyk pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Ruský jazyk pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Ruština pro odbornou a profesní komunikaciFilozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruština pro odbornou a profesní komunikaciFilozofická fakultabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Ruská filologie)
Ruština pro překladFilozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Ruská filologie)
SaxofonFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Instrumentální hra)
SaxofonFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Instrumentální hra)
Sbormistrovství - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání)
Sbormistrovství pro SŠ - Hudební výchova pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Sochařství - volná tvorbaFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Sochařství - volná tvorba)
Sochařství - volná tvorbaFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Sochařství - volná tvorba)
Social WorkFakulta sociálních studiídoktorskékombinovanéangličtina4 roky
(Social Work)
Sociální pedagogikaPedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Specializace v pedagogice)
Sociální pedagogikaPedagogická fakultabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Specializace v pedagogice)
Sociální pedagogikaPedagogická fakultanavazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Vychovatelství)
Sociální pedagogikaPedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Vychovatelství)
Sociální práceFakulta sociálních studiídoktorsképrezenčníčeština4 roky
(Sociální práce)
Sociální práceFakulta sociálních studiídoktorskékombinovanéčeština4 roky
(Sociální práce)
Sociální práceFakulta sociálních studiíbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Sociální práce)
Sociální práceFakulta sociálních studiíbakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Sociální práce)
Sociální práce s rodinouFakulta sociálních studiínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Sociální práce)
Sociální práce s rodinouFakulta sociálních studiínavazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Sociální práce)
SociologieFilozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Sociologie)
Sociologie - Anglická filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Sociologie)
Sociologie - Český jazyk a literatura
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Sociologie)
Sociologie - Dějiny umění
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Sociologie)
Sociologie - Filozofie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Sociologie)
Sociologie - Francouzská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Sociologie)
Sociologie - Historie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Sociologie)
Sociologie - Latinský jazyk a kultura
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Sociologie)
Sociologie - Německá filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Sociologie)
Sociologie - Polská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Sociologie)
Sociologie - Ruská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Sociologie)
Sociologie - Španělská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Sociologie)
Softwarové systémyPřírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Aplikovaná informatika)
Španělská filologieFilozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologieFilozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Anglická filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Anglická filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Český jazyk a literatura
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Český jazyk a literatura
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Dějiny umění
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Dějiny umění
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Filozofie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Filozofie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Francouzská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Francouzská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Historie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Historie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Historie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Latinský jazyk a kultura
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Latinský jazyk a kultura středověku
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Německá filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Německá filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Polská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Polská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Ruská filologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Ruská filologie
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Sociologie
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělská filologie - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělský jazyk pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠ
Filozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Španělština pro odbornou a profesní komunikaciFilozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělština pro odbornou a profesní komunikaciFilozofická fakultabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Španělská filologie)
Španělština pro překladFilozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Španělská filologie)
Speciální pedagogikaPedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Speciální pedagogika)
Speciální pedagogikaPedagogická fakultabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Speciální pedagogika)
Speciální pedagogikaPedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Speciální pedagogika)
Speciální pedagogikaPedagogická fakultanavazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Speciální pedagogika)
Speciální pedagogika pro učitelePedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Speciální pedagogika)
Speciální pedagogika pro učitelePedagogická fakultanavazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Speciální pedagogika)
Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějinyFilozofická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Středoevr. histor. studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějiny)
Systematická biologie a ekologiePřírodovědecká fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Biologie)
Technická výchova - Anglický jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Technická výchova - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Technická výchova se zaměřením na vzdělávání)
Technická výchova - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Technická výchova se zaměřením na vzdělávání)
Technická výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Technická výchova se zaměřením na vzdělávání)
Technická výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Technická výchova se zaměřením na vzdělávání)
Technická výchova - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Technická výchova se zaměřením na vzdělávání)
Technická výchova - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Technická výchova se zaměřením na vzdělávání)
Technická výchova - Výchova ke zdraví (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Technická výchova se zaměřením na vzdělávání)
Technická výchova - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Technická výchova se zaměřením na vzdělávání)
Technická výchova pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Technická výchova pro ZŠ - Tělesná výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Technická výchova pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Tělesná výchova - Anglický jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Biologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Chemie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Geografie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Historie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Výchova ke zdraví (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Tělesná výchova pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Tělesná výchova pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Tělesná výchova pro SŠ - Dějepis pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Tělesná výchova pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Tělesná výchova pro SŠ - Německý jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Tělesná výchova pro SŠ - Pedagogika pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Tělesná výchova pro SŠ - Polský jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Tělesná výchova pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Tělesná výchova pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Tělesná výchova pro SŠ - Výtvarná výchova pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Tělesná výchova pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Tělesná výchova pro ZŠ - Anglický jazyk pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Tělesná výchova pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Tělesná výchova pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Tělesná výchova pro ZŠ - Matematika pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Tělesná výchova pro ZŠ - Občanská výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Tělesná výchova pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Teorie a dějiny české literaturyFilozofická fakultadoktorsképrezenčníčeština4 roky
(Teorie a dějiny české literatury)
Teorie a dějiny české literaturyFilozofická fakultadoktorskékombinovanéčeština4 roky
(Teorie a dějiny české literatury)
TrubkaFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Instrumentální hra)
TrubkaFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Instrumentální hra)
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro základní školy)
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)
Pedagogická fakultanavazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Učitelství pro základní školy)
Učitelství odborných předmětůPedagogická fakultanavazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Učitelství odborných předmětů)
Učitelství pro 1. stupeň základních školPedagogická fakultamagistersképrezenčníčeština5 let
(Učitelství pro 1. stupeň základních škol)
Učitelství pro 1. stupeň základních školPedagogická fakultamagisterskékombinovanéčeština5 let
(Učitelství pro 1. stupeň základních škol)
Učitelství pro 1. stupeň základních školPedagogická fakultamagisterskékombinovanéčeština5 let
(Učitelství pro základní školy)
Učitelství pro mateřské školyPedagogická fakultabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Specializace v pedagogice)
Učitelství pro mateřské školyPedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Učitelství pro mateřské školy)
Učitelství pro mateřské školyPedagogická fakultabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Učitelství pro mateřské školy)
Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostíPřírodovědecká fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Ekonomická geografie a regionální rozvoj)
Video - multimédia - performanceFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Intermediální umění)
Video- multimédia-performanceFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Intermediální umění)
ViolaFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Instrumentální hra)
ViolaFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Instrumentální hra)
VioloncelloFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Instrumentální hra)
VioloncelloFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Instrumentální hra)
Všeobecné ošetřovatelstvíLékařská fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Všeobecné ošetřovatelství)
Všeobecné ošetřovatelstvíLékařská fakultabakalářskékombinovanéčeština3 roky
(Všeobecné ošetřovatelství)
Výchova ke zdraví - Anglický jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Výchova ke zdraví - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání)
Výchova ke zdraví - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání)
Výchova ke zdraví - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání)
Výchova ke zdraví - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání)
Výchova ke zdraví - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání)
Výchova ke zdraví - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání)
Výchova ke zdraví - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání)
Výchova ke zdraví - Výtvarná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání)
Výchova ke zdraví pro ZŠ - Český jazyk pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Výchova ke zdraví pro ZŠ - Technická výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Výchova ke zdraví pro ZŠ - Tělesná výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Výchova ke zdraví pro ZŠ - Výtvarná výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Výtvarná výchova - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Anglický jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Biologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Chemie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Geografie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Historie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Hudební výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Matematika (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Pedagogika (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Psychologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Technická výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Tělesná výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Výchova ke zdraví (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova - Základy společenských věd (se zaměřením na vzdělávání, pro SŠ)
Pedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova pro SŠ - Anglický jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro SŠ - Dějepis pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro SŠ - Francouzský jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro SŠ - Hudební výchova pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro SŠ - Německý jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro SŠ - Pedagogika pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro SŠ - Polský jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro SŠ - Psychologie pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro SŠ - Ruský jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro SŠ - Španělský jazyk pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro SŠ - Základy společenských věd pro SŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro střední školy)
Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzděláváníPedagogická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání)
Výtvarná výchova pro ZŠ - Hudební výchova pro ZŠ
Pedagogická fakultanavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Učitelství pro 2. stupeň základních škol)
Základy společenských věd - Anglická filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Základy společenských věd)
Základy společenských věd - Biologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Základy společenských věd)
Základy společenských věd - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Základy společenských věd)
Základy společenských věd - Dějiny umění (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Základy společenských věd)
Základy společenských věd - Francouzská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Základy společenských věd)
Základy společenských věd - Fyzika (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Základy společenských věd)
Základy společenských věd - Geografie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Základy společenských věd)
Základy společenských věd - Historie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Základy společenských věd)
Základy společenských věd - Matematika (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Základy společenských věd)
Základy společenských věd - Německá filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Základy společenských věd)
Základy společenských věd - Polská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Základy společenských věd)
Základy společenských věd - Ruská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Základy společenských věd)
Základy společenských věd - Španělská filologie (se zaměřením na vzdělávání)
Filozofická fakultabakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Základy společenských věd)
Zdravotně-sociální péčeFakulta sociálních studiíbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Zdravotně-sociální péče)
Zdravotně-sociální péče a rehabilitaceFakulta sociálních studiínavazující magisterskékombinovanéčeština2 roky
(Zdravotně-sociální péče a rehabilitace)
ZpěvFakulta uměníbakalářsképrezenčníčeština3 roky
(Zpěv)
ZpěvFakulta uměnínavazující magistersképrezenčníčeština2 roky
(Zpěv)