Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Strategický plán udržitelného rozvoje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na roky 2022 - 2027 s dlouhodobým výhledem do roku 2035
Hlavní řešitelMgr. Alexandr Nováček, Ph.D.
Období4/2021 - 2/2022
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavřešený
Možnosti vzniku a provozování sociálního bytového družstva v lokalitě Bedřiška
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období8/2021 - 1/2022
PoskytovatelSmluvní výzkum
Stavřešený
Kvalitní studijní programy jako klíčový prvek přípravy odborníků na FF OU II
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelDěkanát FF, Statutární město Ostrava
Stavřešený
Klinické a biochemické markery prodromálního stádia Parkinsonovy nemoci
Hlavní řešitelMgr. Eva Augste
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Rozvoj infrastruktury pro implementaci flexibilních forem vzdělávání na FU OU
Hlavní řešitelMgA. Michal Bárta, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Hodnocení kvality života a psychosociálních aspektů nemoci u pacientů se srdečním selháním
Hlavní řešitelMgr. Katka Bobčíková
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Fuzzy modelování a evoluční algoritmy: rozvoj teoretických základů a vybraných aplikací
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Divadlo fórum jako nástroj reflexe žáků k problematice kyberšikany
Hlavní řešitelPhDr. Hana Cisovská, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Zkušenost s rezistencí vůči vymístění u dlouhodobých obyvatel rezidenčního nájemního bydlení a jejich spojenců
Hlavní řešitelMgr. Jakub Černý
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Percepce rizika a mimořádných opatření zavedených v boji proti pandemii COVID-19 v České republice
Hlavní řešitelMgr. Andrea Dalecká
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe
Hlavní řešitelMgr. Kamila Danihelková
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Reflexe jazykové a jazykovědné problematiky v nelingvistických textech
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Jazykové kontakty mezi francouzštinou a španělštinou: výpůjčky a interference
Hlavní řešitelMgr. Iva Dedková, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Studium antioxidantů jako ochranných látek vůči oxidativnímu stresu, a vlivu enzymu violaxantin-deepoxidázy na strukturu thylakoidních membrán
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Dlouhý
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Využití Pentraxinu 3 v diferenciální diagnostice aspergilového syndromu
Hlavní řešitelMgr. Radim Dobiáš, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Fylogenetické, systematické a ekologické studie vybraných skupin členovců
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Hispanismy v současné češtině
Hlavní řešitelMgr. Irena Fialová, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Zvyšování kompetencí budoucích i současných učitelů v mateřských školách v oblasti realizace logopedické prevence.
Hlavní řešitelPhDr. Bc. Karin Fodorová, PhD.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
NOC VĚDCŮ jako systematická koordinovaná celoroční prezentace a popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR
Hlavní řešitelIng. Lucie Fremrová
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol
Hlavní řešitelIng. Jan Fux, MBA
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený

1234567891011121314