Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Akreditace nového doktorského programu Neurovědy
Id projektuCZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002635
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Období12/2017 - 9/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
AnotaceProjet je zaměřen na vznik nového doktorského programu Lékařské fakulty Ostravské univerzity v oblasti Neurověd. Projektem budou vytvořeny podmínky pro rozvoj VaV činnosti na LF v souladu se strategií OU. Nový doktorský program vzniká v souladu s požadavky rozvoje znalostní ekonomiky a interdisciplinaritou a reaguje na požadavky trhu práce a potencionálních zaměstnavatelů absolventů. Vzniklý doktorský program má potenciál výrazně zvýšit produkci vědeckých výsledků v této oblasti poznání.

Vysokoškolákem na zkoušku

Projekt v rámci programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol.