OU

Radim Lipina

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: X 0, budova X
funkce:
obor činnosti:neurochirurgie
katedra / středisko (fakulta): Katedra chirurgických oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 375 454
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Vecera, M., Butova, R., Lipina, R., Reguli, S., Smrcka, M., Jancalek, R., FILIP, M., Hermanova, M., Kren, L., Mojak, P., Juracek, J., Machackova, T., Gablo, N. A., Sana, J. a Slaby, O. Abstract 2459: Clinicopathological subgroups of glioblastoma patients are characterized by specific lncRNA expression patterns. MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY. 2018, ISSN 0270-7306.
KREJČÍ, O., Krejčí, T. a Lipina, R. Posttraumatický hydrocefalus - souhrnné sdělení. ROZHLEDY V CHIRURGII. 2018, roč. 97, 6, s. 258-261. ISSN 0035-9351.
Capoor, M. N., Růžička, F., Schmitz, J. E., James, G. A., Machackova, T., Jancalek, R., Smrcka, M., Lipina, R., Ahmed, F. S., Alamin, T. F., Anand, N., Baird, J. C., Bhatia, N., Demir-Deviren, S., Eastlack, R. K., Fisher, S., Garfin, S. R., Gogia, J. S., Gokaslan, Z. L. a Kuo, C. C. et al. Propionibacterium acnes biofilm is present in intervertebral discs of patients undergoing microdiscectomy. PLOS ONE. 2017, č. 12, ISSN 1932-6203.
Lipina, R. a Krejčí, T. Chirurgická léčba hydrocefalu u dospělých. Neurologie pro praxi. 2016, roč. 17, s. 224-227. ISSN 1213-1814.
Krčík, T., Buzrla, P., Křivánková, K., Lipina, R. a Smrčka, M. Korelace intenzity fluorescence s proporcionálním zastoupením maligních buněk ve tkáni při resekci glioblastomu s použitím 5-ALA. CESK SLOV NEUROL N. 2016, roč. 2016, č. 79, s. 300-306. ISSN 1210-7859.
Lipina, R., Kaleta, E., Rosický, J., Golová, Š. a Chlachula, M. Orteza kranialna jako metoda leczenia deformacji pozycyjnych. Nowa pediatria. 2016, roč. 2016, s. 153-159. ISSN 1731-2523.
Capoor, M. N., Ruzicka, F., Machackova, T., Jancalek, R., Smrcka, M., Schmitz, J. E., Hermanova, M., Sana, J., Michu, E., Baird, J. C., Ahmed, F. S., Maca, K., Lipina, R., Alamin, T. F., Coscia, M. F., Stonemetz, J. L., Witham, T., Ehrlich, G. D., Gokaslan, Z. L. a Mavrommatis, K. et al. Prevalence of Propionibacterium acnes in Intervertebral Discs of Patients Undergoing Lumbar Microdiscectomy: A Prospective Cross-Sectional Study. PLOS ONE. 2016, roč. 11, s. 1-12. ISSN 1932-6203.
Večeřa, Z., Hanzlíková, P., Krejčí, T., Lipina, R. a Kanta, M. Současné možnosti in vivo protonové (1H) MR Spektroskopie v diagnostice mozkového abscesu. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2016, roč. 79, s. 294-298. ISSN 1210-7859.
Krejčí, T., Burzla, P., Večeřa, Z., Potičný, S., Krejčí, O., Paleček, T., Křen, L. a Lipina, R. Calcifying Pseudoneoplasm of the Neural Axis - a Case Report. CESK SLOV NEUROL N. 2015, roč. 78, s. 568-575. ISSN 1210-7859.
Nowaková, M., Kordoš, P., Hladík, M., Medřická, H., Kaleta, B. E. a Lipina, R. Endoskopické operační řešení kraniosynostóz z pohledu dětského intenzivisty. Pediatrie pro Praxi. 2015, roč. 16, s. 308-311. ISSN 1213-0494.
Mrůzek, M., Paleček, T. a Lipina, R. Chirurgická léčba laterální bederní stenózy perkutánně zavedeným interspinózním implantátem. CESK SLOV NEUROL N. 2015, roč. 78, s. 167-171. ISSN 1210-7859.
Urbanovská, I., Uvírová, M., Dvořáčková, J. a Lipina, R. Molecular (cyto)genetic changes in gliomas and their impact on progression in patients with low grade gliomas. In: 10th European Cytogenetics Conference. Štrasburk. 2015.
Urbanovská, I., Uvírová, M., Dvořáčková, J. a Lipina, R. Molecular (cyto)genetic changes in gliomas and their impact on progression in patients with low grade gliomas. In: 10th European Cytogenetics Conference. Štrasburk. 2015.
Urbanovská, I., Uvírová, M., Dvořáčková, J. a Lipina, R. Molekulárně genetické změny u gliomů a jejich vliv na progresi u pacientů s low grade gliomem. In: Celostátní sjezd společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 48. Výroční cytogenetická konference. Brno. 2015.
Krejčí, T., Mrůzek, M., Večeřa, Z., Krejčí, O., Chlachula, M. a Lipina, R. Předpověď úspěšnosti a selhání endoskopické ventrikulocisternostomie III. Komory. CESK SLOV NEUROL N. 2015, roč. 78, č. 4, s. 413-422. ISSN 1210-7859.
Buzrla, P., Cvek, J., Čáp, J., Formánek, M., Chovanec, M., Jirásková, N., Krejčí, T., Lipina, R., Matoušek, P., Mejzlík, J., Vacek, P., Salzman, R., Sičák, M., Žižka, J., Bar, M., Čábalová, L., Čelakovský, P., Česák, T., Dvořáková, J. a Fabčin, J. et al. Endoskopická chirurgie spodiny lební: Mozkové nádory a likvorea. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2014. 347 s. ISBN 978-80-7311-139-7.
Krčík, T., Lipina, R., Paleček, T., Hrbáč, T. a Smrčka, M. Fluorescencí navigovaná resekce vysokostupňových gliomů mozku. CESK SLOV NEUROL N. 2014, roč. 77, s. 308-313. ISSN 1210-7859.
Lipina, R., Matoušek, P. a Buzrla, P. Patologie hypofýzy a selární oblasti. ISBN 978-80-7311-139-7.
Krejci, T., Poticny, S., Hrbac, T., Lipina, R., Vecera, Z., Dvořáčková, J. a Palecek, T. Extracranially metastasizing meningiomas. CESK SLOV NEUROL N. 2013, roč. 76, s. 322-328. ISSN 1210-7859.
Krejčí, T., Potičný, S., Hrbáč, T., Lipina, R., Večeřa, Z., Dvořáčková, J. a Paleček, T. Extrakraniálně metastazující meningeomy. CESK SLOV NEUROL N. 2013, roč. 76, s. 322-328. ISSN 1210-7859.
Krejčí, T., Hrbáč, T., Lipina, R. a Paleček, T. Primárně extradurální meningeom prezentující se Garcinovým syndromem - kazuistika. CESK SLOV NEUROL N. 2012, roč. 75, s. 490-493. ISSN 1210-7859.
Matoušek, P., Lipina, R., Komínek, P., Šmehlík, P., Krejčí, T., Syrovátka, J. a Zeleník, K. Transnazální endoskopická chirurgie nádorů očnice. Česká a slovenská oftalmologie. 2012, roč. 68, č. 5, s. 200-204. ISSN 1211-9059.
Bar, M., Mikulík, R., Školoudík, D., Czerný, D., Lipina, R., Sameš, M., Choc, M., Novák, Z., Starý, M., Beneš, V., Smrčka, M., Filip, M., Vondráčková, D., Chlouba, V., Suchomel, P., Haninec, P., Brzezny, R. a Juráň, V. Decompressive surgery for malignant supratentorial infarction remains underutilized after guideline publication. J NEUROL. 2011, roč. 258, s. 1689-1694. ISSN 0340-5354.
Filip, M., Linzer, P., Šámal, F., Lipina, R. a Školoudík, D. Peroperační měření průtoku likvoru pomocí ultrazvuku při dekompresi cervikokraniálního přechodu u Chiariho malformace typu I. CESK SLOV NEUROL N. 2011, roč. 74, s. 320-324. ISSN 1210-7859.
Lipina, R., Paleček, T. a Reguli, S. Death in consequence of late failure of endoscopic third ventriculostomy.. CHILDS NERVOUS SYSTÉM. 2007, s. 815-819.


Nenalezen žádný záznam.Akreditace nového doktorského programu Neurovědy
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Období12/2017 - 9/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub