Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Klinické neurovědy LF OU
Id projektuCZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002636
Hlavní řešitelMgr. Filip Chadžijski, MBA
Období12/2017 - 9/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavv udržitelnosti
AnotaceCílem projektu je materíálně podpořit rozvoj výzkumných vzdělávacích programů na lékařské fakultěOU. Konkrétně vybudováním molekulárně-genetické laboratoře materiálně (přístroji, laboratornímvybavením, materiálem) zabezpečit v rámci komplementárního ESF projektu nově vzniklýinterdisciplinární doktorský studijní program Neurovědy (neurologie, neurochirurgie, psychiatrie,fyziologie, farmakologie). Realizace projektu umožní zvýšit produkci VaV výsledků a publikačníčinnost v daných oborech.