Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vzdělávací dovednosti v oblasti zdravotní gramotnosti u zdravotních sester pracujících se staršími lidmi
Id projektuERASMUS +KA2
Hlavní řešitelPaedDr. Jakub Doležel, Ph.D.
Období10/2020 - 9/2022
PoskytovatelErasmus+
Stavukončený
AnotaceMezinárodní projekt Ehealth literacy learning skills among nurses working with older people (2020-1-CY01-KA202-065962) je zaměřen na edukační dovednosti sester pracujících se seniory v oblasti zdravotní gramotnosti. Cílem projektu je a) zvýšit úroveň vědomostí a dovedností sester a studentů ošetřovatelství v oblasti zdravotní gramotnosti, b) nepřímo zvýšit zdravotní gramotnost u pacientů vyššího věku a jejich rodin, c) vytvořit edukační materiály zaměřené na zdravotní gramotnost pro pacienty a jejich rodiny, d) informovat odbornou veřejnost o problematice zdravotní gramotnosti v kontextu elektronického zdravotnictví. Koordinátorem projektu je Cyprus University of Technology (Kypr). Na projektu se dále podílí vzdělávací instituce z dalších čtyř evropských zemí: Klaip?da State University of Applied Sciences (Litva), National and Kapodistrian University of Athens (Řecko), University of Humanities and Economics in Lodz (Polsko) a Ostravská univerzita (Česká republika).