Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Vítězslav Plášek

Vítězslav Plášek

titul, jméno, příjmení:doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: L 403, budova L
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
Katedra fyzické geografie a geoekologie (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
telefon, mobil: 553 46 2328
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.bryolab.com

Vzdělání

2014Doc., Technická Univerzita ve Zvolenu, habilitace, Ekologie
2003RNDr., Univerzita Palackého v Olomouci, Botanika
1998 – 2002Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Botanika
1991 – 1996(1994 - Bc; 1996 - Mgr.) Univerzita Palackého v Olomouci, Systematická biologie a ekologie
1986 – 1990Gymnázium Zábřeh na Moravě

Kvalifikace

2014Habilitace docentem ekologie
2002Ph.D. (obor botanika)

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

1997 – dosudOstravská Univerzita, Katedra biologie a ekologie
1996 – 2012Slezské zemské muzeum v Opavě, výzkumný pracovník, kurátor botanických sbírek, vedoucí botanického oddělení

Odborné zaměření

Bryologie
Taxonomie mechorostů

Akademické funkce a členství v orgánech

2016 – dosudčlen oborové rady DSP Biologie na OU
1999 – 2016vedoucí odd. botaniky na katedře biologie a ekologie

Ocenění

2010cena rektora Warmińsko Mazurské univerzity v Olsztynie (Polsko) prof. dr hab. Józefa Górniewicza za vědecký přínos výsledků grantového projektu

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2010 – dosudSociedad Española de Briología
2009 – dosudActa musei Richnoviensis, sect. natur., ISSN: 1213-4260, člen redakční rady
2008 – dosudBryonora, Praha, ISSN 0862-8904, člen redakční rady
2007 – dosudABLS (American Bryological-Lichenological Society)
2003 – dosudBritish Bryological Society
2003 – dosudBASEE (Bryological Association of SE Europe)
1999 – dosudActa Musei Silesiae (DeGruyter Group), ISSN 2336-3193 (Print), ISSN 2336-3207 (Online), výkonný redaktor
1999 – dosudSlovenská botanická společnost
1997 – dosudIAB (International Association of Bryologists)
1995 – dosudČeská botanická společnost

Působení v zahraničí

2018vědecká expedice do Peru, Číny a na Aljašku
2017vědecká expedice do Číny
20163x vědecká expedice do Číny
2014 – 2015vědecké expedice na Nový Zéland, Tasmánii, do Chile, Argentiny, Brazílie a Kyrgyzstánu
2012vědecká expedice do střední Asie (Tádžikistán), Jihoafrické republiky, Lesotha a na Madagaskar
2011vědecká expedice do J Ameriky (Chile)
2010vědecká expedice do střední Asie (Pamír)
2009vědecká expedice do JV Asie (Borneo, Malajsie)
2008vědecká expedice do střední Asie (Tádžikistán) a na Aljašku

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Polštinapokročilý
Ruštinastředně pokročilý
Španělštinapasivní znalost
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Inovace vzdělávání pro posílení uplatnitelnosti absolventů v ekoturistice
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období9/2018 - 9/2021
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Stavřešený
Taxonomická revize mechů rodu Orthotrichum na území Číny
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období1/2015 - 6/2016
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Mapování a monitoring evropsky významných druhů mechorostů v soustavě Natura 2000
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období7/2015 - 2/2016
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Taxonomie a ekologie mechů rodu Orthotrichum s.l.
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Tvorba check-listu mechů rodu Orthotrichum pro území střední Asie
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Genetická heterogenita vybraných druhů mechů rodu Orthotrichum v závislosti na ekologických faktorech
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Monitoring výskytu nepůvodních invazivních nebo expanzivních druhů rostlin na nezpevněných plochách v areálu společnosti Hyundai Motor manufacturing Czech s.r.o.
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období4/2010 - 12/2010
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Monitoring výskytu invazivních nebo expanzivních druhů rostlin
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období6/2009 - 11/2009
PoskytovatelPodporovaná z neveřejných prostředků ČR
Stavukončený
Vybudování moderní víceúčelové laboratoře pro interaktivní výuku botanických disciplín
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Mechárium - unikátní výuková expozice mechorostů
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub