Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Archeogenetická studie lidských populací pevninské Jihovýchodní Asie
Id projektuLTAUSA18153
Hlavní řešitelM.Sc. Pavel Flegontov, Ph.D.
Období1/2019 - 6/2022
PoskytovatelINTER-ACTION
Stavukončený
Anotace1. Naším prvním cílem je vystopovat a časově zařadit rozšíření indického genetického mísení na pevnině jihovýchodní Asie, a to s použitím nově osekvenovaných starobylých i moderních lidských vzorků. Indické mísení se doposud nikdy nenašlo ve starobylých vzorcích z jihovýchodní Asie, ačkoliv toto mísení je všudypřítomné u některých vybraných současných populací. Radiokarbonová data starobylých vzorků s indickým mísením budou srovnána se známými daty značícími příchod indické kultury do této oblasti. Očekáváme, že se nám podaří najít mísení s Indy ve vzorcích, které jsou mladší než 2000 let před současností, navíc z lokalit, které jsou blízké starobylým městům v rámci Indianizovaných států Funan, Čampa, a Dvaravati. 2. Dalším cílem je vystopovat a časově zařadit migrantské vlny, které dorazily do pevninské jihovýchodní Asie po době bronzové, a obzvláště pak zmapovat a datovat příchod tajsko-kadajsky mluvících populací, a to s použitím nově osekvenovaných starobylých lidských vzorků. Tajsko-kadajsky mluvící populace migrovaly do této oblasti v určitém období před 13. stoletím našeho letopočtu, mnohem později než austroasijsky mluvící skupiny, nicméně tajsko-kadajské jazyky se rozšířily napříč Thajskem i Laosem a povětšinou nahradily lokální austroasijské jazyky. Obecným cílem projektu tedy bude zjistit, zdali rozšíření obou ? indických a tajsko-kadajských ? kulturních a jazykových vlivů bylo doprovázeno masivními pohyby lidí.