Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zapojení studentů do výzkumu v oblasti výpočetní fyziky V
Hlavní řešitelMgr. František Karlický, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Tvorba webového portálu vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj digitálních kompetencí
Hlavní řešitelMgr. Kristýna Kiliánová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Charakteristiky výukových zdrojů jako potenciálně implementovaného kurikula v kontextu učebních strategií studentů terciárního vzdělávání a možností podpory jejich kritického myšlení
Hlavní řešitelMgr. Jarmila Kojdecká
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Politická geografie a koncept hybridity: hybridní hranice, hybridní etnicita a hybridní hrozby
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Dopady koronavirové pandemie na seniory
Hlavní řešitelMgr. Šárka Kopřivová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Mobilné technológie a interaktívna tabuľa v predprimárnom a primárnom vzdelávaní
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii
Hlavní řešitelMUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.
Období8/2018 - 12/2022
PoskytovatelOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Podporovaná z neveřejných prostředků ČR
Stavřešený
Adaptivní techniky pro informační technologie a ICT ve vzdělávání
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Chytrý neuro-rehabilitační systém pro pacienty se získaným poškozením mozku v časných stádiích léčby
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2022
PoskytovatelKatedra informatiky a počítačů, Program ÉTA
Stavřešený
VÝSTAVNÍ ČINNOST V GALERII STUDENT
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Koudela, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
Vytvoření a testování nového MR protokolu pro TCS/MRI fúzovaný obraz u pacientů s Parkinsonovou nemocí
Hlavní řešitelMgr. Jiří Kozel
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Kvantitativní analýza textů žákovského korpusu CzeSL-SGT
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Evoluce hostitelsko-parazitických systémů obratlovců a testování sociobiologických hypotéz u savců
Hlavní řešitelMgr. Simona Kubičková
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Analýzy dopadu DEPO do sektoru VVŠ
Hlavní řešitelIng. Břetislav Lišťák, MBA
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol
Hlavní řešitelIng. Břetislav Lišťák, MBA
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Vliv transnazální endoskopické operace adenomu hypofýzy na průchodnost nosní dutiny
Hlavní řešitelMUDr. Jakub Lubojacký
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Rozvoj manažerských a komunikačních dovedností - dílčí cíl k efektivní spolupráci
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Literární obraz regionu 1918-2018 (severovýchodní Morava a české Slezsko) osobnosti, události, instituce, místa, texty
Hlavní řešitelprof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
Období3/2020 - 12/2022
PoskytovatelProgram NAKI
Stavřešený
Biomechanické faktory chůze a jejich dopad na stav chrupavky kolenního kloubu v různých typech obuvi.
Hlavní řešitelMgr. Jan Malůš
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Imunitní odpověď na SARS-CoV-2.
Hlavní řešitelMgr. Jan Martinek
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený

12345678910111213