Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období5/2019 - 12/2022
PoskytovatelDěkanát LF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavv udržitelnosti
Evoluce diverzity a ekologické interakce vybraných skupin organismů
Hlavní řešitelMgr. Denisa Hařovská, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Ideologie a virtuální velkoměsto
Hlavní řešitelMgA. Jiří Havlíček, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Mediální obraz osob jako klientů sociální práce
Hlavní řešitelMgr. Lenka Honsárková
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv člověka na krajinu a krajiny na člověka
Hlavní řešitelRNDr. et Mgr. Matěj Horáček, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Změny tělesné kompozice a stav měkkých tkání bariatrických pacientů s pravidelnou cílenou fyzickou aktivitou.
Hlavní řešitelMgr. Veronika Horká, DiS.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Projekt PřF na podporu realizace vybraných opatření strategického rozvoje fakulty 2.0
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Literární postavy a subjekty (typy, stereotypy, archetypy) III
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Strukturální změny a občanská participace ve středoevropském prostoru
Hlavní řešitelMgr. Lucia Hýllová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Rozvoj mezifakultní spolupráce s vytvořením pracovních skupin pro mezioborovou spolupráci
Hlavní řešitelprof. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Středověké písemné prameny a možnosti jejich výzkumu a interpretace
Hlavní řešitelMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2022
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období6/2022 - 12/2022
PoskytovatelMěstský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Stavukončený
Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2022
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období6/2022 - 12/2022
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
TrikFilm 2022 - Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období5/2022 - 12/2022
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavukončený
Výstava české animace
Hlavní řešitelMgr. Denisa Jánská
Období8/2022 - 12/2022
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavukončený
Diagnostika digitálních kompetencí studentů
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Javorčík, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období3/2018 - 12/2022
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavukončený
Evoluční genomika modelových a nemodelových druhů
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Leishmaniaviry v trypanosomatidách
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Zmapování parazitů v jedincích druhu Pyrrhocoris apterus na území Rakouska se zaměřením na jednohostitelské trypanosomatidy
Hlavní řešitelprof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D.
Období7/2022 - 12/2022
PoskytovatelAction
Stavukončený

123456789101112131415