Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Gatekeeping ve výzkumu v sociální práci
Id projektuSGS02/FSS/22
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotacePředkládaný výzkumný projekt se zabývá různými druhy vztahů, které existují mezi výzkumníky, gatekeepery a sociálně vyloučenými lidmi. Zkoumáme dynamiku moci spojenou s náborem marginalizovaných skupin prostřednictvím gatekeeperů v rámci výzkumu v sociální práci. Hlavním cílem projektu je porozumět procesu vyjednávání spolupráce a budování výzkumného vztahu mezi výzkumníkem a gatekeeperem v průběhu jednotlivých fází výzkumného procesu a zjistit, co usnadňuje nebo komplikuje přístup výzkumníků k hard-to-reach populacím. Cíle bude dosaženo prostřednictvím kvalitativní výzkumné strategie, konkrétně prostřednictvím hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s výzkumníky a gatekeepery. Výzkum by měl prozkoumat možnosti zapojení gatekeepera do výzkumu a jeho role v jednotlivých fázích výzkumu, střety zájmů jednotlivých aktérů výzkumu a vlastní pohledy gatekeeperů na otázky vznikající při hostování výzkumných pracovníků, a jak lze zlepšit vztahy pro smysluplný a úspěšný přístup k provádění výzkumu se skupinami, které dosud jen zřídka dostaly hlas ve výzkumu.